Avviser byggefeil

Calanus-fabrikken i Sortland har ingen byggefeil, hevder entreprenøren, og avviser kategorisk varselet fra NESO om at fundamenteringen ikke er «gjort etter boka», slik det er blitt hevdet.

Solid bygg, mener entreprenør Harald Langemyhr, og avviser at det er feil med fundamentene på Calanus-fabrikken ved Leirbogen.

Det er Oslo-firmaet Total Bygg og Anlegg AS som har satt opp den nye fabrikken til Calanus AS ved Leirbogen i Sortland. Firmaet eies av Harald Langemyhr, som har vært omtalt en del i media på grunn av konflikt med Oslo kommune.

Under byggingen av Calanus-fabrikken har en lokal entreprenør vært innom og sett på fundamenteringen. Her har man sett en byggemetode som de selv ikke bruker og som man mener ikke er solid nok. Dermed tok man bilder og varslet NESO (Nordnorske Entreprenørers Service Organisasjon).

Det springende punkt i varselet var armeningen i fundamentene. Langemyhr og TBA hadde ikke bundet sammen armeringen i hele fundamentet, men stukket ned en del armeringsjern i betongen etter at den var stivnet.

NESO sendte så varsel til Sortland kommune om dette og flere andre punkt, og advarte om at hele fundamenteringen var så usikker at man fryktet fabrikken kunne falle sammen etterhvert.

Nå har TBA og Harald Langemyhr gitt tilsvar på dette og avviser feil med byggemetoden. Likevel bekrefter man indirekte at armeringen er gjort på en litt annen måte enn den lokale entreprenøren mener er riktig.

-Armering mellom betongfundamenter og pilastere er utført med et samspill av innstøpte armeringsjern og fastgysing av alle vertikale armeringsstålstål ned i fundamentet, skriver Langmyhr i sitt svar til kommunen.

Bildet viser et av fundamentene under Calanus-fabrikken, med armeringsjern stikkende opp av betongen (foto: TBA as).

Det er altså boret dype hull i betongfundamentene som så er fylt med gysemasse (betonglim som utvider seg). Armeringsjernene er så stukket ned i hullene og dermed blitt «limt» fast i resten av betongen.

-Etter 7 dager eller mer ble det gjennomført uttrekksprøver med gravemaskin og 4-part kjettingsskrev der kjettingskrev ble innfestet i armeringsgruppens 4 hjørner og innfesting testet med oppløft med maskin.

Det ble påvist en styrke i fastgysingen tilstrekkelig til å løfte fundamentet av bakken. Etter en ekstra uttrekksprøve kunne vi også konstatere at 2 stk armeringsjern hadde styrke til å løfte hele fundamentet av bakken, påpeker Harald Langemyhr.

Tre bilder er sentrale i varselet som gikk til NESO og Sortland kommune. Den lokale entreprenøren mener man så at armeningen i betongen ikke var sammenknyttet i høyden.

-Dette er usanne påstander, slå Langmyhr fast i sitt tilsvar. Han sier firmaet hans sitter på 3.000 bilder som dokumenterer at arbeidene er gjort etter godkjent plan og oppfølging av Multiconsult AS.

Fabrikken til Calanus AS er bygget av entreprenøren Total Bygg og Anlegg AS, og ingen lokale firma fra Vesterålen og Sortland har vært med i prosessen. De fleste arbeiderne har også kommet tilreisende.

Sortland kommune la ned stor innsats for å tilrettelegge tomta til fabrikken, men har likevel vært nødt til å betale tilbake 250.000 kroner. Årsak er blant annet store steiner i fyllinga, som forsinket byggearbeidene. Utfylling av tomta ble gjort av Bulldozerlaget.