Bedre vei til Øksnes

Veien over Frøskelandsfjellet er en av de viktigste vegstrekningene for sjømat i Nordland. Derfor vil fylkesrådet bruke 50 millioner fra havbruksfondet for å utbedre deler av veien.

Fylkesråd for samferdsel i Nordland, Svein Eggesvik (Sp), vil bruke 50 millioner for litt bedre vei til Øksnes (fotomontasje/foto: NFK, Geir Johnsen)

-På tross av kutt i overføringene fra staten på 459 millioner kroner over noen få år, er fylkesrådets investeringer på vei og samferdsel offensive, sier fylkesråd for samferdsel i Nordland, Svein Eggesvik (Sp) i forbindelse med at man i dag har lagt frem økonomiplan 2019-2022 og budsjett 2019.

Fylkesrådet bevilger èn milliard kroner ekstra til fylkesveier i planperioden. Bevilgningen på 50 millioner til veien over Frøskelandsfjellet kommer i tillegg til dette, og vil bli hentet fra havbruksfondet.

– Vi har nettopp fått utarbeidet en ny godsstrømsanalyse for Nordland. Den viser at Fv. 821 mellom Elvenes og Strand over Frøskelandsfjellet er en av flaskehalsene i transport av sjømat ut av fylket.

Derfor er det naturlig at vi starter et utbedringsarbeid her, hvor store verdier skapt i Nordland transporteres mot markeder lenger sør i Europa. Det er viktig å bidra til en mest mulig sikker og forutsigbare varetransport, både for de som produserer verdiene, transportørene og kunder, sier Svein Eggesvik.

50 millioner rekker imidlertid ikke til så mye innen veianlegg. – I første omgang er det snakk om å utbedre bakken på Øksnes-sida, Storeidbakken. Her snakker vi om muligens å utvide bredden på veien. Det andre er å rette et par kurver oppe på fjellet. Vi kommer også til å se på mulighetene for å gjøre noe med krysset på Frøskeland, sier Geir Jørgensen i Statens vegvesen i en kommentar til Bladet Vesterålen.

På tross av stadig trangere økonomiske rammer legger fylkesrådet fram et offensivt investeringsbudsjett på 1280 millioner kroner i 2019. I tillegg tar budsjettet 2019 og økonomiplanen 2019-2022 Nordland i en stadig grønnere retning.

– Det sier seg selv at når vi opplever kutt i overføringene fra staten på 459 millioner kroner over noen få år, så må vi kutte kostnader. Denne omstillingen vil merkes i alle deler av fylkeskommunen. Men på tross av disse kuttene investerer vi offensivt for framtiden, sier fylkesråd for økonomi Knut Petter Torgersen (Ap) i en kommentar til «Økonomiplan 2019-2022 og budsjett 2019» som han la frem i dag på vegne av fylkesrådet.

– Eksempelvis setter vi av én milliard kroner ekstra til fylkesveiene, i tillegg til at vi i samme periode investerer 1,3 milliarder kroner til skolebygg i fylket. Et tredje viktig punkt er at vi tar viktige steg mot et grønnere Nordland, føyer han til.

Nordland er et verdiskapingsfylke. Effektiv transport legger til rette for mer verdiskaping og flere arbeidsplasser i tilknytning til naturressursene. Transport fra Kyst til marked vil derfor være et av fylkesrådets viktigste satsningsområder de neste fire årene.

Bare i 2019 vil fylkesrådet bruke hele 720 millioner kroner til fergedrift. Ved siden av den før nevnte veimilliarden, vil altså fylkesrådet bruke 50 millioner til bedre vei på Frøskelandsfjellet og 25 millioner for å styrke fergeleie på Sør-Arnøy.