Vil fornye skolebygg

Om forslaget får flertall i fylkestinget blir det bevilget 40 millioner til fornyelse av Kleiva landbruksskole og det vil også komme et nybygg på Andenes for romteknologi i videregående skole.

Fylkesråd for utdanning i Nordland, Hild-Marit Olsen (Ap) vil bevilge penger til å modernisere byggene ved Kleiva landbruksskole (fotomontasje/foto: NFK, T.W. Skille)

I dag la fylkesrådet i Nordland frem sitt forslag til budsjett for kommende år og her ligger også føringer for prosjekt som vil gå over flere år. En av disse postene er bevilgning av 40 millioner kroner til Kleiva landbruksskole (Sortland videregående skole avdeling Kleiva), som dermed skal få en solid bygningsmessig opprusting fram mot 2022.

Dagens servicebygg ved Kleiva med kantine, garderober og internat er av eldre dato. Det er stort behov for bygningsmessige oppgradering og endringer på blant annet hybelhuset, samt kantine og kjøkken. Kjøkken med tilhørende lager skal moderniseres og bygges om.

I hybelhuset er det planlagt generell oppgradering og modernisering, pluss etablering av nye moderne bad, dusj og toaletter i hver etasje. Planleggingen startet i 2018 og byggearbeidet forventes å pågå ut 2021.

– Fylkesrådet vil at vår videregående opplæring skal treffe det arbeids- og næringslivet vi har. Landbruk er ei viktig næring i Nordland. Derfor satser vi bredt Naturbruk og landbruksfag, og på å bygge moderne og gode skoletilbud på dette fagområdet, sier en fornøyd fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen (Ap).

Som en del av fylkeskommunens ekstraordinære satsing på Andøy-samfunnet prioriterer fylkesrådet et helt nytt bygg for romteknologi ved den videregående skolen i kommunen. Nordlands viktigste ressurs er menneskene som bor her, og fylkets nærings- og arbeidsliv trenger kompetent arbeidskraft.

Det å øke andelen som både tar studieforbedrende fag og som gjennomfører og består sin videregående opplæring er det viktigste målet i Nordlandsmodellen. En sentral del av dette er å arbeide for at alle som er kvalifisert skal få læreplass.

De 1,3 milliardene som skal investeres i skolebygg i perioden innebærer at vi fortsetter arbeidet med nye skoler i Narvik, Mosjøen og Bodø. I tillegg vil vi fortsette en oppgradering av skolebygg ved Vest-Lofoten, Hadsel, Polarsirkelen, Fauske og Andøy videregående skoler.

Fylkesrådet vil også sette av 225 millioner kroner årlig til lærlingtilskudd og prøvenemder, samt 100 millioner kroner til et utstyrsløftet på skolene, for å tilby elevene en mest mulig moderne og oppdatert utdanning.