Batteri er fremtiden

Politikerne nærmest kaster milliarder etter selskapene som vil satse med «grønn industri» i Norge. 4 milliarder er «gaven» til Freyr AS, som nå etablerer batterifabrikk på Mo i Rana.

Fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll og næringsminister Jan Christian Vestre (foto: NFK/Andreas Flåm).

Sytten milliarder industrikroner, regjeringens batteristrategi, og statlige stimulering på hele fire milliarder kroner, er med og sikrer at batterieventyret blir virkelighet.

– En framtidsvisjon er i ferd med å slå til. Vi forventer å øke eksporten fra Nord-Norge som er på 64 milliarder kroner i dag, opp til hele 150 milliarder innen 2030, sier fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll.

I dag la Freyr fram konkrete planer for neste steg i batteri-eventyret, og slo fast at eventyret blir virkelighet.

Totalt planlegger industriselskapet å investere 17 milliarder kroner.

Allerede i første halvdel av 2024 skal de første battericeller eksporteres fra den første fabrikken, Giga Arctic – fra Mo i Rana og ut i verden.

– Det er vanskelig å finne ord for å beskrive dette industrieventyret som nå utkrystalliserer seg i en konkrete eksportnæring som vil skape mange arbeidsplasser i Nordland.

Dette er en merkedag for Norge som industrinasjon, og den grønne industrisatsingen i Europa, sier fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll.

I dag la også regjeringen fram en offensiv batteristrategi som et viktig bidrag både i grønn industrisatsing og det grønne skiftet i helhet.

Norvoll berømmer en offensiv satsing som går hånd i hanske med planene i nord.

– Dette er ikke bare en strategi som blir lagt bort i en skuff.

Det er en strategi fra en offensiv regjering som ser det potensialet vi har i det det grønne skiftet, ved å bygge på kompetansen og industrimiljøene vi har i Norge – og kanskje særlig i nord, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

Norvoll mener regjeringen viser alvor når de gjennom sitt eksportnæringsfond velger å stimulere Freyr-satsingen med hele fire milliarder kroner gjennom Eksfin, en stimuleringsordning for eksportretta industrisatsinger.

– Dette er en av de største industrisatsingene gjort på fastslands-Norge noen sinne.

Og er et unikt eksempel på innovative prosesser i samspill mellom private industriaktører og det offentlige virkemiddelapparatet. Nordland fylkeskommune var med å legge grunnlaget i en startfase.

Når prosjektet nå har nådd dimensjoner som er så store som dette, er det fantastisk at det statlige apparatet er med videre og støtter opp under satsingen, påpeker Norvoll.

For resultatet av etableringen i Mo i Rana vil føre til hundrevis av arbeidsplasser, ringvirkninger for lokalsamfunnet og en økning i eksporten fra Nordland på årlige 20 millarder kroner fra Freyr alene.

– Vi ser enorme satsinger i Nordland og i Nord-Norge. Vi forventer å øke eksporten innen industri og havbruk fra 64 milliarder kroner i dag, og opp til hele 150 milliarder kroner årlig fra 2030, underbygger Norvoll.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll påpeker at satsingen i Mo i Rana er enorm. Og at Freyrs satsing også går inn i en helhetlig grønn industrisatsing som skjer i hele Nordland.

– Det skjer en grønn industrisatsing i Nord-Norge som vil påvirke det grønne skiftet over hele kloden.

Vi er i ferd med å utvikle kompetanse og grønn teknologi som både vil kunne skape eksportfortrinn, men som også vil monne i det globale klimaregnskapet. Det er i Nord-Norge den grønne framtiden viser seg å være, avslutter fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll.