Vesterålnytt

Nytt fra Vesterålen

Rekord for Holmøy

Fjoråret ble en ny rekord for Holmøy Maritime AS. Omsetningen nærmet seg 2 milliarder kroner og etter skatt satt konsernet igjen med pene 385 millioner. Utbyttet ble også rekordstort.

Daglig leder i Holmøy Maritime AS er Kay Arne Nygård (foto: Holmøy/VNY).

– Vi leverer et av selskapets beste årsresultat som igjen gir oss mulighet til å videreutvikle selskapet, sier Kay Arne Nygård, daglig leder i Holmøy Maritime.

Nå bygger konsernet nytt slakteri for laks, som har en prislapp på ca 850 millioner.

Deretter skal man i gang med bygging av et helt nytt settefiskanlegg i Sortland til en prislapp på ca 700 millioner.

Konsernet skal også snart i gang med å prosjektere ny båt i tillegg til en hel rekke andre prosjekter.

– Det at vi tjener penger er selve grunnlaget for å kunne gjøre disse investeringene og som i neste omgang vil gi nye helårige arbeidsplasser i sjømatnæringen, sier Nygård.

Omsetningen for 2021 passerte 1,9 milliarder kroner og er den høyeste Holmøy Maritime AS har hatt i konsernets nesten 50 årlige i historie.

Årsresultatet etter skatt ble på 385 millioner kroner.

Holmøy Maritime AS er en hjørnesteinsbedrift i Sortland og Vesterålen.

Holmøys selskap betalte i 2021 underkant av 108 millioner i skatt.

Ansatte i virksomheten betalte dessuten nær 75 millioner skattekroner.

– De skattemessige bidragene til felleskapet fra vår aktivitet er for 2021 på ca 182 millioner, forteller Kay Arne Nygård i en en pressemelding.

Styret i Holmøy Holding AS har gitt et ekstraordinært utbytte til eierne på 165 millioner kroner.

Utbyttet utbetales for at eierne av Holmøy konsernet skal kunne betale skatteskjerpelsene som Stortinget har vedtatt for norske eiere av havbruksbedrifter.

– Det har aldri vært utbyttepolitikk fra konsernet utover det å betale formueskatt.

Nå må eierne i gode tider, som nå, ta ut penger for å kunne betale skatten i de dårlige tidene som vi vet kommer, påpeker Kay Arne Nergård.