Satser i eiendom

Flere nordnorske investorer er med i et nytt felles selskap som overtar 20 næringsbygg i Sortland, Harstad, Narvik og Tromsø. Handelsparken på Sortland er ett av byggene som inngår.

Kjøpesenteret Handselparken på Sortland eies nå av Polarid Eiendom AS.

Polaris Eiendom AS heter det nye selskapet. Ved oppstarten har selskapet en egenkapital på cirka 950 millioner og eier verdier for ca. 2,3 milliarder kroner.

Sentralt i denne satsingen er familien til Per Halvard Strand i Harstad, som selv har røtter i Sigerfjord.

Strand skal ha 11% av aksjene i det nye selskapet, mens John Christian Eriksson fra Narvik blir en annen sentral eier.

Per Strand drev i mange år Byggmakker-butikkene i Vesterålen, men solgte i 2017 sine 13 nordnorske butikker for 1,2 milliarder til Optimera AS.

Mens butikkene ble solgt, satt man igjen med mange store eiendommer som gav faste leieinntekter.

PRS Holding AS sitter på verdier for ca 1,7 milliarder kroner ifølge 2021-regnskapet.

Per Strand-konsernet har kjøpt seg inn i flere eiendomsselskap, inkludert 26% av Sortland Handelspark AS.

Når Handelsparken nå skifter formell eier, er det altså ikke større endring enn at hovedeieren fortsatt har etternavnet Strand.

John Christian Eriksson, Kjetil Strand og finansdirektør Tor-Andre Grenersen (foto: Polaris Eiendom AS).

– Sortland har blitt et skikkelig handelssenter i Vesterålen. Når vi vet hvor mye spennende som skjer her, er det et helt naturlig sted å satse på, sier Kjetil Strand i en pressemelding.

Gjennom eierskapet har man også fått god kunnskap og et bra nettverk her, sier Strand, som skal sitte i styret og drive et aktivt eierskap i Polaris Eiendom AS.

Hoveddelen av eiendommene er basert i Harstad og Narvik.

John Christian Eriksson eier en hel rekke eiendommer i Malmbyen og blir også sentral i nysatsingen.

Kjetil Strand vil sitte i styret for Polaris Eiendom AS, samtidig som han er styreleder i Per Strand Eiendom AS.

Målet er at flere lokale, nordnorske aktører skal gå sammen med ledende investorer fra resten av landet for å bygge landsdelens sterkeste eiendomsselskap.

Polaris Eiendom AS skal skape vekst og aktivitet i hele Nord-Norge og gradvis etablere seg i de største nordnorske byene.

Til å lede Polaris Eiendom har man ansatt Rolf Thorsen, som en av Norges fremste eiendomsaktører og har blant annet vært svært sentral i utviklingen av Bjørvika i Oslo.

Som finansdirektør har Polaris engasjert narvikingen Tor Andre Grenersen, som frem til i vinter direktør i Sparebank 68 Grader Nord med kontor i Narvik, Harstad og Sortland.

Styreleder i Polaris Eiendom AS vil være Bodø-advokaten Thomas Reppe Wetting.

Det hører med i historien her at eiendommen til Handelsparken nå er pantsatt for 822 millioner kroner.

Pantet går til Nordic Trustee AS, som er en stor formidler av lån.

Handelsparken og de 19 andre eiendommene er nok dermed pantsatt som del av finansieringen av Polaris Eiendom AS.