Alko-kutt for en halvtime

Politiet anbefaler på det sterkeste at Sortland kutter en halvtime i skjenketiden på natta, slik at det blir samme tider som i nabokommunene i Vesterålen, altså åpent til 02.30. Det er nå vedtatt.

alkohol i sortland

-Stopp alkoholserveringen 02.30, er den klare oppfordringen fra politiet til Sortland kommune.

Nytt bevillingsreglement for Sortland kommune er nå drøftet og vedtatt av politikerne. Dette fastsetter regler og begrensninger, slik at kommunen kan føre kontroll med salg og skjenking av alkoholholdige varer. Saken har vært ute til høring hos mange parter, men det er kun politiet som har kommet med en klar oppfordring om å endre noe.

-Fra politiets side er det tidligere tilkjennegitt av vi ikke anbefaler skjenking lengre enn til 02.30. Dette fordi en ønsker en mer lik skjenketid i Vesterålen sett under ett. Blant annet i et trafikksikkerhetsperspektiv ved at man med lik skjenketid forebygger at det kjøres hardt fra nærliggende kommuner for å rekke serveringen før den stenger. Videre vil en skjenketid til 02. 30 forebygge overskjenking, som igjen vil påvirke antall voldshendelser knyttet til rus, skriver politiet i sin uttalelse.

Det har vært kjent at ungdom kjører fort og uforsiktig fra Hadsel og Øksnes på nattestid, for å rekke lengre skjenketid på Sortland. Når det er en halvtimes forskjell her, så mener politiet at dette medfører uheldig bilkjøring. Hvor stort dette problemet er, vet man ikke sikkert, men det er i alle fall såpass tydelig at politiet mener samordnet skjenketid er svært viktig.

Fra utelivsbransjen er det derimot et ønske om å ha åpent fortsatt til 03.00. Sortlandhotellene skriver i sin uttalelse at det særlig er ved julebord og firmafester at dette er aktuelt. Loven tillater maksimalt at det er åpent til 03.00, og slik har det vært i Sortland de senere år. -Vi er gjennom en 4-årsperiode med denne skjenketiden, og har kun positive erfaringer med dette, sammenlignet med tidligere skjenketider, skriver Sortlandhotellene.

Ellers blir det ikke store endringer fra dagens system for salg og skjenking. En mindre forskjell er at «nye konsept» kan få bevilling. -Det er ikke et mål fra administrasjonens side å generelt åpne for ølutsalg til konsepter der man ikke har tradisjon for dette. Man ser imidlertid fra andre steder at ulike småkonsepter oppstår, eksempelvis lokale gårdsutsalg. Med tillegget i bestemmelsen åpnes det for en større anledning til å vurdere nye konsept i det enkelte tilfelle, uten at reglementet kategorisk avgrenser her, skriver Oddbjørg Birkeland i sin saksutredning.

Bevillingsreglementet ble først drøftet i Driftsutvalget, før det gikk videre til endelig vedtak i formannskapet. Her ble det vedtatt å kutte en halvtime, med 5 rødgrønne mot 4 blå stemmer.