Maurnes-veg til 77 millioner

Bulldozerlaget hadde nest laveste anbud på nyvegen til Maurnes, mens Lofot-firmaet Thore Magnussen satte prislappen så lavt som 77 millioner. Dette betyr også bedre veg for Andøy, som bruker samme strekningen.

Thor Magnussen W Nordlund

Entreprenøren Thore Magnussen og Sønn as fra Bøstad i Lofoten har levert laveste anbud på nyvegen til Maurnes. Dette er en fylkesveg (nr 82) og det er fylkesråd Willfred Nordlund (bildet) som nå skal finregne på anbudene og avgjøre om Thore Magnussen får tilslaget (foto: TMS/NFK/montasje Vny).

Bulldozer Maskinlag på Sortland leverte anbud på 87 millioner, mens Thore Magnussen og Sønn altså var 10 millioner lavere. Mye skal til om ikke Lofot-firmaet får tilslaget, selv om det finnes småfeil i anbudet deres. Firma Ottar Bergersen og Sønner as fra Bø var litt over Bulldozerlaget, med prislapp på 89 millioner. Alf Brekken og Sønner as, også de fra Lofoten, har priset jobben til 94 millioner. De andre som leverte anbud er Taraldsvik Maskin AS (91 mill.kr), Hære Entreprenør AS (99 mill.kr), M3 Anlegg AS (106 mill.kr.) og Rolf Jørgensen AS (111 mill.kr).

-I løpet av høsten starter vi med 4,6 kilometer av fylkesveg 82 mellom Holmen og Maurnes i Vesterålen. Strekninga har varierende bredde, men når prosjektet står ferdig skal vegen være forsterket og ha en bredde på 6,5 meter langs hele strekningen, sier fylkesråd for samferdsel Willfred Nordlund (Sp). Vegprosjektet planlegges og styres av Statens vegvesen, mens det altså er Nordland fylke som betaler.

Fylkesveg 82 mellom Sortland og Risøyhamn preges i dag av smal kjørebane og midtlinje mangler derfor også. Vegen er i heller dårlig forfatning. Stikkrenner er defekt og det er mye telehiv. Status her for myke trafikanter er bedrøvelig, da det ikke er avsatt plass til dem. Selv om det er tett bebyggelse på en del av strekningen, er myke trafikanter henvist til vegkanten i dag. Ny bredde på kjørebanen blir 6,5 meter og hele strekningen får gang og sykkelveg.

I august 2018 skal den første delstrekningen av Fv82 være fullført og da blir det bedre også for gående og syklende. Den som får kontrakten skal sprenge 18.000 kbm, skifte ut 54 stikkrenner, montere 1.800 meter rekkverk og sette opp 99 gatelys. Utbedringen frem mot Risøyhamn er planlagt i fem etapper. Den første er 4,6 km lang og går altså fra Holmen til Maurnes i Sortland kommune. Neste del vil gå fra Maurnes til Reinsnes.

Samtidig med dette prosjektet må det også gjøres en del omlegginger og moderniseringer av vann og avløp, som krysser vegen. Dette blir gjort i et samarbeid mellom Sortland kommune og Statens vegvesen, og kostnadene fordeles etter en egen avtale.

Thore Magnussen & Sønn AS er et av Lofotens største maskin-entreprenørfirma med ca. 80 ansatte og en årsomsetning på 158 millioner i 2016. Regnskapet viser et pent overskudd på 10 millioner. Firmaet har verksted, lager, kontor og administrasjonslokale på Limstrand, ca. 3 mil fra Leknes og knapt 4 mil fra Svolvær. Selskapet har mange store kunder som Statens vegvesen, Lofot-kommunene, Lofotkraft, Relacom og Cermaq. I tillegg kommer en rekke andre store og små bedrifter pluss en mengde private kunder.