Aksjekamp i retten

Om ti dager møtes Lofotkraft og Sortland kommune i tingretten, for å avgjøre hvem som får flertallet av aksjene i Vesterålskraft. Sortland har her en rimelig god sjanse til å vinne.

Eierne i Vesterålskraft blir ikke enige og møtes derfor i retten (foto: VNY).

Lofotkraft er sikker på å vinne aksjestriden med Sortland kommune og har stevnet saken inn for retten.

Den 28. juni klubber dommeren i gang saken i Midtre Hålogaland tingrett.

Sortland mener å ha sitt på det tørre, etter at 188 aksjer ble overført til et nyopprettet heleid kommunalt aksjeselskap.

Aksjene kom først fra Bø kommune i januar, da Sortland brukte forkjøpsrett da Bø solgte 350 aksjer til Lofotkraft.

Nå hevder Lofotkraft at et slikt videresalg utløser forkjøpsrett igjen, og krever derfor å få hånd om disse 188 aksjene.

Vedtektene for Vesterålskraft AS sier tydelig at sittende aksjonærer har forkjøpsrett ved «enhver overdragelse av aksjer».

Men så enkelt er det imidlertid ikke.

Aksjeloven skal regulere all handel med aksjer og her finner Sortlands advokater støtte.

Det viser seg at flere tidligere saker har endt med rettslig medhold i at avtalt «forkjøpsrett» kan settes til side.

Kraftselskapet BKK fra Bergen stevnet i 2019 Sogn og Fjordane fylkeskommune for retten.

Også her var det forkjøpsrett til aksjer som var tema, der BKK ville sikre seg en stor aksjepost i Sogn og Fjordane Energi AS.

Saken gikk først i tingretten og så i Gulating lagmannsrett. BKK tapte søksmålet fullstendig.

Overføring og salg av aksjer mellom «nærstående» har et eget avsnitt i aksjeloven § 4-21.

BKK fikk ikke aksjene man var ute etter og måtte dessuten dekke advokatutgiftene for fylket med en halv million.

Denne saken var litt ulik forholdet som nå skal drøftes omkring Vesterålskraft, men har likevel mange paralleller.

Vedtektene i Vesterålskraft sier ikke noe om tema «nærstående», slik aksjeloven gjør.

Om Lofotkraft vinner saken betyr det at man vil sitte med flertallet av aksjene i Vesterålskraft.

Da kan det etter hvert bli «slakt» og nedbygging på Sortland, til fordel for hovedeierne i Svolvær.

Om Sortland kommune vinner frem, vil man sikre kontroll med eget kraftselskap via 538 av de 1.000 aksjene som er i VK.

Sortland dessuten be om hjelp fra Bø kommune, som kan kreve tilbake 100 aksjer fra Lofotkraft.

Da vil Sortland kontrollere VK med 63,8% av aksjene og ha full kontroll.