Rekord for Nordlaks

Gode pris på laks og øket volum gjorde året 2021 til en rekord for konsernet Nordlaks. Omsetninga var 3,6 milliarder kroner og resultatet ble på pene 786 millioner kroner etter skatt.

Konsernsjef Eirik Welde i Nordlaks kan være fornøyd med 2021 (foto: Nordlaks/Deadline Media).

– Nordlaks har vokst jevnt og trutt siden etableringen i 1989, men de siste årene har vært spesiell, sier konsernsjef Eirik Welde i Nordlaks.

I 2021 var vi 700 sysselsatte som produserte nærmere 3.000 tonn settefisk på land, 48.000 tonn laks i oppdrettsvirksomheten og det var nærmere 85.000 tonn råstoff innom fabrikken på Børøya.

– Nå begynner vi å se resultatene av en kjempeinnsats fra våre ansatte over tid, som omsetter investeringer i ny teknologi til større og forbedret produksjon, sier konsernsjef Welde.

Konsernets samlede omsetning har vokst fra 2,7 milliarder kroner i 2020 til 3,6 milliarder kroner i 2021.

Gode laksepriser har hjulpet, men bak omsetningsrekorden ligger også en økning i produksjonen.

Nordlaks har siden 2018 investert 3,6 milliarder kroner i hovedsakelig ny teknologi. Det er 1,25 ganger mer enn det samlede årsresultatet i perioden.

– De fleste er kjent med havfarm-prosjektet og de nye brønnbåtene våre.

Det er kanskje ikke like godt kjent at vi satser videre med store investeringer i semilukket produksjon i Hydra-prosjektet.

Vi har også store ambisjoner om utbygging av settefiskanlegg og fabrikken her på Børøya.

Vi ser investeringsmuligheter på opptil 7 milliarder kroner frem mot 2028.

Jeg tror alle i Nordlaks synes det er ekstremt givende og morsomt hvis vi klarer – og får lov til – å fortsette denne utviklingen.

Vi ønsker å bygge et konkurransedyktig lokalt eid havbruksselskap og samtidig bidra til større lokal verdiskaping, ringvirkninger, kompetanse og sysselsetting, fortsetter Welde.

Nordlaks Oppdrett omsatte for 3,4 milliarder kroner i 2021.

Etter driftskostnader var det et resultat på 614 millioner kroner. Til tross for omsetningsrekorden ble driftsresultatet om lag 190 millioner kroner mindre enn i 2019.

– Det har vært en generell økning i kostnadene i norsk havbruksnæring over lang tid.

De lavere marginene vi rapporterer for 2021 er ikke bare en konsekvens av dette. Vi pådrar oss betydelige kostnader i oppstartsfasen av våre utviklingsprosjekter.

Det koster å skalere opp produksjonen til et nytt nivå. Det var i tillegg dårlige biologiske resultater i den første produksjonssyklusen i havfarmen.

Det rettet vi opp i runde nummer to, og jeg mener havfarmen kan gi viktige bidrag til våre resultater fremover, også når det gjelder miljø og dyrevelferd, avslutter Welde.

Det var en betydelig økning i slakteri- og videreforedlingsvirksomheten til Nordlaks i 2021.

Hele 85 000 tonn råstoff ble tatt hånd om i Nordlaks sin fabrikk på Børøya i Hadsel.

Nordlaks Produkter satte ny omsetningsrekord i 2021 med 860 millioner kroner, opp fra 702 millioner kroner året før. Driftsresultatet ble nærmere 37 millioner kroner.

Et sterkt finansresultat bidro til at årsresultatet passerte 90 millioner kroner. Det var 115 millioner kroner mer enn i 2020.

Artikkelen bygger på en pressemelding fra Nordlaks.