80 millioner fra laks

Fire av Vesterålens kommuner kan nå dele en pott på ca 80 millioner fra Havbruksfondet. Pengene kommer fra salg av utvidelser på konsesjoner for oppdrett av laks i Vesterålen.

Fiskeriminister Harald T. Nesvik forteller om fordeling av 2,7 milliarder til kommuner med lakseoppdrett (foto: NFD, Knut Neerland).

Hadsel får den største utbetalingen med 28.267.000 kroner. Øksnes følger med 22.267.000 kroner, mens Sortland får 17.625.000 kroner. Bø sin del av dette blir 13,8 millioner, mens Andøy faller utenfor da her ikke var noen tildelinger.

Disse tallene rimer bra med det som tidligere har vært antydet, men nå foreligger altså bekreftelsen. Rundt 160 kommuner og ti fylkeskommuner kan dele over 2,7 milliarder kroner. Oversikten over hvor mye hver av dem får, ble offentliggjort i dag.

Over 2,7 milliarder kroner vil i høst rulle inn på kontoene til laksekommunene. Nå kan du se hvor mye din kommune får. – Det skal lønne seg for kommunene å legge til rette for laksenæringen. Nå får de en velfortjent belønning, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp).

Pengene kommer etter regjeringens salg av nye laksetillatelser. Rundt 50 selskaper kjøpte tillatelser for om lag 3,9 milliarder kroner. 80 prosent av disse pengene går til laksekommuner og -fylkeskommuner gjennom Havbruksfondet.

– Denne utbetalingen er med på å synliggjøre at oppdrettsnæringen gir noe tilbake til lokalsamfunnene. Dette er penger kommunene kan bruke på å utvikle tilbudet til innbyggerne sine innen kultur, helse, skole, idrett, infrastruktur eller andre områder, sier Nesvik.

Havbruksfondet ble opprettet i 2016. Målet med fondet er å stimulere kommunene til å legge til rette for havbruksnæringen.

– Vi håper at enda flere kommuner vil bidra til at laksenæringen kan fortsette å vokse. Dette er viktig for Norge. Laksenæringen gir arbeidsplasser og aktivitet i hele landet, og bidrar til å finansiere velferden i fremtiden, sier Nesvik.

Regjeringen fikk i fjor på plass en ny ordning som skal sørge for at veksten er forutsigbar og forsvarlig.

– Vi vil fortsatt stille strenge krav til plassering av oppdrettsanlegg, bærekraft og fiskevelferd. I tillegg må vi ta vare på villaksen. Det er mange hensyn som skal tas, sier Nesvik.