5.530 er kontrollert

Fokus på tunge kjøretøy og vogntog har vært svært stor hittil i år og Statens vegvesen har allerede rukket å kontrollere 5.530 doninger. Det er dobbelt så mange som man sjekket i fjor.

Statens vegvesen har kontrollert dekk og kjettinger på 5530 kjøretøy i Nord-Norge hittil i år. (Foto: Monica Knoff/Statens vegvesen)

– Det har vært krevende føre- og værforhold i år noe som har gjort at vi har hatt mer kontroller av dekkutrustning, sier seksjonsleder Helle Torill Sandvik i Statens vegvesen. – Vi kontrollerer også blant annet kjøre- og hviletid og bremser, og det blir en prioritering å hele tiden kontrollere det som er viktigst for framkommeligheten og trafikksikkerheten.

I løpet av januar og februar i år har Statens vegvesen i Nord-Norge kontrollert vinterutrustningen på 5530 tunge kjøretøy. Det er 2500 flere enn på samme tid i fjor. Kontrollene har resultert i 388 bruksforbud, 162 gebyrer og ni anmeldelser. Dette er også en høyere andel enn i fjor.

– Selv om vi har en høyere andel med reaksjoner i år, betyr ikke det nødvendigvis at tilstanden på vogntogene er verre i år enn i fjor. Vi jobber målrettet i kontrollvirksomheten vår og skal velge ut de vogntogene som har mangler for kontroll. Generelt er vårt inntrykk at tilstanden på dekk- og kjettingutrustningen har blitt bedre de siste årene, forklarer Sandvik.

Særlig høy aktivitet har det vært på grenseovergangene nord i landet.

– Vi hadde tidligere i år flere hendelser med utenlandske vogntog noe som gjorde at vi har hatt ekstra med kontroller langs grensa. Her har vi i tillegg fått bistand fra Toll og kontrollører fra andre regioner som også har utført dekkontroller, sier Sandvik.

Mye av årsaken til den økte oppmerksomheten mot vogntog i vinter kom etter en tragisk ulykke 7. januar, da 22 år gamle Charlie Dan Lind fra Sortland ble hardt skadet. Bilen han kjørte ble truffet av et vogntog på E8 i Balsfjord i Troms.

Charlie ligger fortsatt i koma på Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø med livstruende skader. En 56 år gammel vogntogsjåfør fra Litauen er nå tiltalt for brudd på straffeloven og veitrafikkloven.

I tiltalen står det at sjåføren ikke tilpasset farten etter føreforholdene på strekningen, og at han ikke var tilstrekkelig aktpågivende og varsom. Strafferammen for det mannen er tiltalt for er henholdsvis tre års fengsel og ett års fengsel. Statsadvokaten vil også legge ned påstand om at den litauiske mannen ikke får kjøre mer i Norge når saken kommer opp for Nord-Troms tingrett 12. mars.