Staten sentraliserer

Kun en halv prosent av befolkningen i Bø er ansatt i statlige stillinger. Det er en halvering fra tidligere nivå og bekrefter trenden i små kommuner. Byene er vinnerne i denne drakampen.

Oslo, Bergen og Trondheim har hatt stor vekst de senere år i statlige arbeidsplasser. Over 73.000 osloborgere jobber med statslønn og det er 4.000 flere enn i 2013. Tilsvarende vekt finner man andre store byer.

På den annen ende av skalaen finner man altså små kommuner ute i distriktsnorge, som Bø og Øksnes. SSB-tallene viser at 0,5% i Bo og 0,6% i Øksnes jobber i statlige arbeidsplasser nå.

Innen Vesterålen er det Andøy og Hadsel som har flest på statslønn, med henholdsvis 6,7 og 6,2%. Dette har trolig sammenheng med flystasjonen på Andenes og sykehuset på Stokmarknes.

Sortland har fortsatt en del statlige arbeidsplasser, men også her miner det. Tallene for 2018 viser at 2,9% var sysselsatt hos staten, og i Sortland er det trolig kystvakta, NAV og barnevernet som gir de statlige arbeidsplassene.

Statssekretær Anne Karin Olli (H) i Kommunal- og moderniseringsdepartementet er ikke enig i kritikken som kommer fra de små distriktskommunene i nord.

– At småkommuner i nord har opplevd en halvering av statlige arbeidsplasser er faktisk helt feil. De aller fleste har hatt en liten økning. Nordland kommer veldig godt ut med over 1000 nye statlige arbeidsplasser de ti siste årene, sier hun i en kommentar til NRK Nordland.