Gammelt tømmer

Jørn Andersen eier et eldre bygg på Sortland som blant annet har huset Håndverkeren og Smia pub. Nå viser det seg at deler av bygget har tømmer som er mer enn 240 år gammelt.

Smia-eieren fant det gamle skjøtet fra da Smia ble bygd, og kontaktet historikere i Bindal for å spore tømmeret bakover. Tømmeret ble innført fra Bindal lengst sør i Nordland i 1917, og bygget sto ferdig i 1919. Dermed har Smia hundreårsjubileum i år, om all info er rett.

– Det er tiløkset tømmer som viser seg å være 240 år gammelt! Det kommer fra det gamle hovedhuset på storgården Nordhorsfjord i Bindalen – en gård som ble bygd aller først på 1780-tallet, forteller Andersen til Bladet Vesterålen.

Gården har stått ledig i lengre tid etter at kafeen «Kringla» ble lagt ned. Nå var det under oppussing man oppdaget de nummererte tømmerstokkene i veggen og koblet dette sammen med det gamle skjøtet.

Gården ble for noen år siden delvis skadet av brann, men fortsatt er det en del av det originale bygget som står. Det viser seg altså at man her snakker om trevirke som har vokst på rot i trøndelag en gang i løpet av 1700-tallet, og senere altså fraktet til Sortland.