Vesterålnytt

Nytt fra Vesterålen

28.000 i bot til nå

Hver dag i desember sender NVE et krav på 4.000 kroner til Sortland kommune, for at demningen i Storvannet ikke er fornyet. Så langt, etter en uke, må kommunen dekke inne 28.000 kroner.

Slik så demningen i Storvannet ut i 2017, etter den fatale gravingen, der det neste ble brudd og oversvømmelse (arkivfoto).

To år etter at det nesten ble brudd i demningen til Storvannet er fortsatt ikke NVE fornøyd med innsatsen fra Sortland kommune. Ny demning skulle nå vært på plass, men det er ennå ikke helt avklart når jobben kan iverksettes og sluttføres.

I mellomtiden løper det altså en døgnmulkt for kommunen, som abonnentene til Sortland vannverk i nesten runde må dekke inn. I tillegg kommer altså selve demningen, som skal bygges i løpet av sommeren 2020, forhåpentlig.

En av grunneierne ved Storvannet har fortsatt ikke gitt grønt lys for de nye planene. Det er faktisk ikke kommunen som eier grunnen her, selv om en gammel avtale sikrer vannverkets drift i overskuelig fremtid.

En ny demning medfører inngrep i naturen og på eiendommene ved Storvannet, slik at kommunen er avhengig av formelle klarsignal fra de private grunneierne. Så langt er det altså en grunneier som ikke har gitt sin signatur.

– Vi har absolutt tro på at saken lar seg løse, selv om det beklageligvis har tatt tid siden grunneiers første henvendelse i 2017, sier kommunalsjef Ann-Kristin Vinje i en kommentar til Bladet Vesterålen. Hun leder avdeling «plan og utvikling» i Sortland.

-Det har vært kontakt mellom grunneier og Sortland kommune i etterkant av henvendelsen i 2017, men kommunen har ikke vært i stand til å få nødvendig avklaring. Det har vi håp om å oppnå gjennom den oppfølging som nå pågår, skriver Vinje.