Glasshus på kaia

Ved Blåbrygga i Sortland by planlegges det å ta uteserveringa litt lenger, ved at den nye restauranten «DuVerden» får glasshus på kaia med nær 70 sitteplasser med panorama sjøutsikt.

Slik blir det påtenkte glasshuset ifølge skisse som er sendt til Sortland kommune (foto/skisse: ing. Steinar Johansen).

Kommunen stiller seg positiv til planene, som blir lagt frem for formannskapet neste torsdag. Også forrige driver av restaurant i Blåbrygga hadde uteservering, men det var uten glasshus og dermed begrenset til «soldager» om sommeren.

Bygget som planlegges vil ikke sperre trafikken for fotgjengere, da det fortsatt blir en passasje langs kaikanten på ca 3 meters bredde. I tillegg kommer en liten bru, som knytter sammen kaifronten bedre enn før.

-Videre er etablering av utekafé i tråd med ønsket formål og aktiviteter i tilknytning til havnepromenaden. Med dette prosjektet vil det bli et mer attraktivt område å gå gjennom og iht. generelle krav til sjøfronten. Fordelene anses til å være vesentlig større enn ulempene etter en samlet vurdering, sier kommunedirektøren.

For driften av restauranten blir det helt andre muligheter med glasshuset, da man utvider sesongen og dobler antall sitteplasser. Til sammen vil «DuVerden» nå kunne servere 150 gjester midt på sommeren, mot det halve i dag.

Restauranten åpnet 19. november og drives av selskapet Vesterålskaia As med Patricia Leite som daglig leder. Eier her er Ellingsen Invest AS med Geir Abel Ellingsen i spissen. Det er investert 750.000 kroner i aksjekapital.

Ellingsen har med seg Alf Magnor Johannessen i styret, da sistnevnte sitter på rettighetene til konseptet «DuVerden» og har også avdelinger i Svolvær, Alta, Hammerfest og Tromsø.

Slik blir fasaden sett fra parkeringsplassen, når glasshuset kommer på plass sør for blåbrygga (foto/skisse: ing Steinar Johansen).

Fronten blir altså i glass, mens taket skal være i duk. Duken kan rulles sammen om ønskelig og glassveggene kan skyves til side. Dermed kan man åpne opp på varme sommerdager, mens det lukkes igjen og varmes opp på kjølige dager.

Tilbygget skal plasseres på kaien øst- og sørsiden av Blåbrygga. Kaibredden er i dag på 7,3 meter, tilbygget vil få en bredde på 4,0 meter som medfører at bredde på havnepromenade blir ca. 3,3 meter inkludert kantprofil mot kaikant.

Tilbygget vil bli utført med glass i yttervegg og tak av dobbel duk. Vinduene er skyvbare sideveis, og kan åpnes langs den lange fasaden. Takduk har motorstyring, og kan åpnes feltvis. Formålet med tilbygget er å utvide utesesongen for serveringstedet.

DuVerden Sortland restaurant styres av kjøkkensjef Gerli Remmelgas og soussjef Sebastien Fournier. På DuVerden Sortland får de fritt spillerom, og med deres internasjonale erfaring og kompetente behandling av lokale råvarer, vil de gi gjestene er spesiell matopplevelse.

Med glasshus på kaikanten blir dette koblet med en flott utsikt med panorama over Sortlandsundet, der hurtigruta og andre båter stadig seiler forbi.