21 mål for 48 millioner

Næringstomta på Ånstadsjøen er nå prissatt og eierne ønsker 48 millioner kroner for den utfylte tomta på 21 mål. Tomta er ferdig regulert for å sette opp fire næringsbygg og mulig kai.

Næringstomt på 21 mål like ved Sortland by (arkivfoto VNY).

Det er selskapet Ånstadsjøen Eiendom AS som er til salgs med tilhørende eiendom, som er klargjort for utbygging av industri eller næring.

Bak dette selskapet finner man tre eiere som har hver sin tredel av aksjene.

GP Eiendom AS (Glen Pedersen), Lamark Invest AS (Stein Allan Steffensen) og Sortland Maskin Holding AS (Eirik Ingebrigtsen).

Alle disse driver flere firma som har andre lokaler på Sortland allerede.

Deres egne planer om nybygg på Ånstadsjøen er blitt endret og dermed vil man selge hele området.

Sortland Havn trenger mer plass, og skal ha sett på tomta uten å ha lagt inn noe bud.

Det kan bygges kaifront på fyllingen, men dybden her skal ikke være god nok til en moderne trafikkhavn.

Dessuten har det vært heftige protester fra beboerne i nærheten, da man ikke ønsker en «containerhavn» som nabo.

Tomta kan imidlertid brukes til mange formål og er regulert allerede for å sette opp 4 separate bygg.

Til sammen kan det da bygges ca 2.500 kvadratmeter nytt gulvareal for næring eller industri.

Omkring Sortland by er det for øyeblikket lite tilgjengelig areal til industriformål.

Spørsmålet blir da om prisen på 48 millioner er OK for de som tenker på nye næringsbygg.

Her er det altså snakk om ca 2.300 kroner pr kvadrat tomtegrunn.

Dette er imidlertid ferdig opparbeidet og regulert. Her ligger også vei, vann, strøm og fiber klart i tomtegrensen.

Eierne har signalisert salg for flere måneder siden, men det er altså nylig at annonse er lagt ut med klar prissetting.