Opplever trusler på jobb

Én av fem kvinner har vært utsatt for vold, trusler, trakassering eller mobbing på jobb, viser ny statistikk fra SSB.

Ser man på alle sysselsatte, både menn og kvinner, har én av seks opplevd å bli utsatt slik trakassering på jobb i løpet av det siste året.

Andelen er større blant kvinner enn blant menn, og enkelte yrkesgrupper skiller seg ut med høye andeler.

Levekårsundersøkelsen om Arbeidsmiljø 2022 viser at det blant sysselsatte er 16 prosent som har blitt utsatt for enten vold, trusler, trakassering, eller mobbing på jobb siste 12 måneder.

Dette tilsvarer nesten én av seks sysselsatte.

– Andelen som har blitt utsatt for vold, seksuell trakassering, trusler eller mobbing på jobb er mer enn dobbelt så stor blant kvinner som blant menn.

Mens 10 prosent av sysselsatte menn har blitt utsatt for noe av dette siste år, gjelder det samme 22 prosent av sysselsatte kvinner, sier Kristina Støren, rådgiver i Statistisk sentralbyrå.

Hets eller trussel har høyest forekomst, med 9 prosent blant sysselsatte i alt.

Deretter følger vold (5 prosent), seksuell trakassering (5 prosent) og plaging eller mobbing (4 prosent).

Kvinner er mer utsatt uansett hvilken type hendelse man ser på, men kjønnsforskjellen er størst for seksuell trakassering.

Under 2 prosent av sysselsatte menn har blitt utsatt for seksuell trakassering på jobb siste 12 måneder, mens det samme gjelder 8 prosent blant sysselsatte kvinner.

Ser vi på aldersforskjeller, er det de yngste arbeidstakere i alder 18-24 år som er mest utsatt, og spesielt for seksuell trakassering.

Blant sysselsatte i alder 18-24 år er det 10 prosent som har opplevd trakassering siste år, mot 6 prosent i aldersgruppen 25-44 år og 2 prosent i aldersgruppen 45-66 år.

– Unge kvinner er særlig utsatte for seksuell trakassering og vold.

Blant sysselsatte kvinner i alder 18-24 år har 18 prosent blitt utsatt for trakassering og 9 prosent blitt utsatt for vold på jobb siste år.

Blant menn i samme alder er andelen som er utsatt for trakassering 2 prosent, og andelen som er utsatt for vold 3 prosent, sier Støren.