Vil tape på friskole

Flertallet i Hadsel kommunestyre, altså den rødgrønne blokken, vedtok i dag en negativ uttalelse om Montessori-skole på Sandnes. De blå ville gjerne være mer positive, men vant ikke fram. Det kan likevel bli friskole her fra 2018.

De som ville være positive til privatskole på Sandnes var partiene Rødt, Melbu og omegn samarbeidsliste, Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet. På den annen side var Arbeiderpartiet, SP og SV negative, da man mener dette vil slå uheldig ut for kommunens økonomi. Kommunen frykter et tap på 3,3 millioner årlig.

Utdanningsdirektoratet bad om at Hadsel kommune måtte uttale seg om søknaden til å etablere Sandnes Montessori-skole etter «friskoleloven». Det har altså nå kommunen gjort, selv om det var et svært splittet kommunestyre som gjorde vedtaket:

Hadsel kommunestyre har i kommunens skoleplan vedtatt å opprettholde Sandnes skole som en 1. – 7. skole. På denne bakgrunn kan ikke kommunestyret tilrå å innvilge søknad om opprettelse av en Montessori-skole på Sandnes for de samme årskullene. Dette vil bli en skole som vil komme i direkte konkurranse med den offentlig drevne skolen.

Dette vil medføre opprettelse av en urasjonell og uøkonomisk skolestruktur og dårlig utnyttelse av eksisterende bygningsmasse. Kommunestyret er reelt bekymret for at en tillatelse til å etablere Sandnes Montessori-skole som en 1 – 10 skole vil kunne medføre rask nedlegging av den kommunale Sandnes skole.

Til tross for negativ uttalelse fra kommunen kan det likevel bli privatskole på Sandnes. Initiativtakerne jobber videre og satser nå på å komme i gang fra høsten 2018.

Hadsel satser uansett mye penger på skolene og har blant annet investert i nytt skolebygg på Melbu. Dessuten har kommunen renovert skolebygg på Strønstad og er i ferd med å bygge ny ungdomsskole på Stokmarknes. Samlet utgjør dette investeringer på over 270 millioner kroner.