Kirka trenger varme

Myre kirke har defekt ventilasjon og anlegget utgjør en brannfare. Nå ønsker man å installere varmepumper, som vil koste omkring 3 millioner og ber kommunen være med i et spleiselag

Vakre Myre kirke har gammelt anlegg for oppvarming og ventilasjon. Ved å investere i nye varmepumper, kan man også spare årlige strømutgifter og samtidig får bedre inneklima (foto: Wikipedia).

-Potensialet for å spare strømkostnader er betydelig og vil lette driften. Behovet for å få på plass ventilasjon i hovedetasjen er ikke noe vi merker i daglig drift, men det oppleves veldig lite tilfredsstillende når vi har godt besøkte arrangement og luftkvaliteten i kirkerommet blir særdeles dårlig, skriver Robin Lillejord i Øksnes kirkelige fellesråd i brev til kommunen.

Det er nå ønske om å bytte ut varmekildene i kirken og investere i nye varmepumper. Ventilasjonsanlegget i hovedetasjen er defekt og det representerer en brannfare. Det er særdeles ineffektivt og uten varmegjenvinning, og ble tatt ut av drift i 2013. Dette er godt merkbart ved større arrangement med litt varighet.

Ventilasjonsanlegget i kjeller og kontoretasjen er fra 1978, og ny teknologi vil gi mulighet for betydelig mer energieffektiv drift. Kirka varmes opp i hovedsak med gulvvarme, samt takvarme og panelovner i noen rom. Dette er lite effektiv, spesielt i rom hvor en med fordel kan varme opp rommet ved bruk og ha lav varme i perioder uten bruk.

Investeringsbehovet er anslått til 2,5-3,5 millioner kroner. Man venter samtidig mulig innsparing i energikostnad, fratrukket økte kostnader til service på anlegg, omkring 50.00 kroner pr år. Da får man varmepumpe som energikilde til oppvarming av rom og oppvarming av ventilasjonsluft, mulighet for et styringssystem for varme og ventilasjon, samt nytt ventilasjonsanlegg som kan dekke begge etasjer.

Fellesrådet har ubrukte investeringsmidler, inkl, årets tildeling fra Øksnes kommune, med om lag 1,1 mill. kroner. Opp mot 200.000 av disse vil bli brukt på brannvarslingsanlegg i Myre kirke, og noe må holdes av til andre prosjekt, men fellesrådet har om lag 800.000 som kan benyttes i prosjektet. For å fullfinansiere prosjektet mangler da mellom 1,5 og 2,5 millioner.

-Vi er kjent med at Øksnes kommune har en utfordrende økonomisk situasjon. Med et mulig tilskudd fra Enova, rentekompensasjon fra Husbanken og mulighet for å ta ned driftskostnadene knyttet til strømforbruk, håper vi likevel Øksnes kommune vil prioritere prosjektet i økonomiplan og i budsjett for 2018, skriver Lillejord i sin henvendelse til kommunen.