Vesterålen taper på budsjett

korteresagt

Leder i Vesterålen regionråd og ordfører i Hadsel, Siv Dagny Aasvik (Ap), mener Vesterålen kommer dårlig ut av det nylig fremlagte budsjettforslaget fra Regjeringen. Det mangler 700 millioner til fylkesvegene i Nordland, mener hun. Veien over Frøskelandsfjellet 821 er allerede forskjøvet i tid og hun også frykter for framdrifta til fylkesvei 82 mellom Sortland og Risøyhamn. Havneprosjekt må tåle kutt på 150 millioner til nyanlegg og større vedlikehold. Det kan få følger for framdrifta til det store prosjektet i Andenes havn. -Statsbudsjettet har en veldig dårlig kommune- og distriktsprofil. Det er i praksis en nullvekst i frie inntekter. De spises opp av lønns- og prisstigning, sier Siv Dagny Aasvik i sine kommentarer til Bladet Vesterålen. Budsjettet er foreløpig bare et forslag og skal nå drøfte av samarbeidspartiene, før dette går til endelig behandling i Stortinget.