30-sone også på Andenes

korteresagt

Inspirert av Myre, jobber man nå for å få ned farten også på Andenes. Ørjan Vøllestad er firebarnsfar og har tatt opp saken i lokalavisen Andøyposten. Han har også startet en aksjon for å samle underskrifter og mange har allerede skrevet under et opprop om lavere fart. Ordføreren lover å ta opp saken snart og dermed kan også Andenes sentrum bli 30-sone, slik Myre nylig er blitt. Kommunen kan bestemme farten på de kommunale vegene, mens fylkesvegen inn til stedet ikke blir berørt. Likevel mener man dette er et viktig tiltak, for å få ned farten i sidegatene og dermed bidra til et lavere fartsnivå totalt sett. Dette er selvsagt særlig viktig for å sikre de minste som går til og fra skolen på egen hånd. Vøllestad vil fremme et såkalt «innbyggeinitiativ» for kommunestyret. Da må 2% av kommunens innbyggere stå bak med sin underskrift og kreve at saken tas opp.