Trollfjord uten utbytte

Hadsel kommune vil trolig ikke få noe utbytte i år fra Trollfjordkraft, slik man har fått mange år tidligere. Resultatet for 2016 foreligger nå og selv om det ble overskudd, holder det ikke til utbytte. Når egenkapitalen er under 40% blir det ikke utbytte, og den er nå på 37%.

Konsernet Trollfjord Kraft AS fikk i 2016 et årsresultat etter skatt på 9,7 millioner kroner. Det er 2 millioner mer enn året før. Overskuddet kommer mest fra nettleie og bredbånd.

Kraftkonsernet er den senere tid blitt omorganisert, slik at det heretter blir 4 selvstendige firma, med samme eier. Trollfjord AS blir morselskapet, som eies 100% av Hadsel kommune. Gamle Trollfjord Kraft AS opphørte som selskap i midten av mars 2017. Dette skjedde gjennom en fusjon som var en del av omorganiseringen som er vedtatt tidligere.

Nyetablerte selskap i konsernet er Trollfjord AS, Trollfjord Nett AS og nye Trollfjord Kraft AS. Trollfjord AS er altså morselskap og besørger blant annet konsernets økonomi-, lønns- og HMS-funksjon. Selskapet Trollfjord Bredbånd AS fortsetter som før.

Barry E. Larsen fortsetter som konsernets øverste leder og vil også lede Trollfjord Nett AS. Økonomisjef i konsernet, Bård Larsen, er tilsatt som daglig leder i det nye Trollfjord Kraft AS. For Trollfjord Bredbånd AS fortsetter Arild Fredriksen som direktør.