Kutter asylmottak

Lødingens mottak for mindreårige asylsøkere skal legges ned over sommeren. Årsaken er at UDI kutter i antall mottak, ettersom antall asylsøkere er gått sterkt ned den siste tiden.

Ifølge regiondirektør ved regionkontor Nord, Bjørn Alf Friedfeldt, har de berørte mottakene mottatt skriftlig og muntlig varsel tirsdag. -Årsaken er rett og slett et mindre behov. Det kommer færre asylsøkere til Norge og vi må justere ned for ikke å bli sittende med mange ledige plasser, sier han til Folkebladet.

Ordinære mottak som legges ned med 3 måneders varsel er Finnsnes og Vadsø, mens mottak for mindreårige enslige asylsøkere legges ned i Lødingen, Ballangen og Målselv.

De ansatte ved disse mottakene vil miste jobben når de 3 månedene er over. For Lødingen gjelder dette mer enn 10 personer. UDI og Hero har ingen ordning som sikrer disse videre arbeid når mottakene er lagt ned.

-Vi vil se på de som blir overtallig i kommunen, og hvordan vi kan ivareta dem. Det vil settes igang ordinære prosesser med å se på alternativer. Vi har blant annet en del andre ledige stillinger, sier ordfører Atle Andersen i Lødingen til nettavisen VOL.

Utlendingsdirektoratet varslet i fjor at 7.000 mottaksplasser skulle legges ned på landsbasis og i første runde kuttet man 3.800 plasser. I fjor høst kom beskjeden om nedleggelse av det ordinære mottaket i Lødingen, mens den andre delen for mindreårige ble videreført. Nå er det altså stopp for dette også.