Stabile jobbtall

I januar 2022 var det 2.523 helt ledige arbeidssøkere i Nordland. Dette utgjør 2,1 prosent av arbeidsstyrken og er på samme nivå som januar 2020, før pandemien slo til.

I tillegg er det 1 388 delvis ledige og 534 arbeidssøkere på tiltak. I sum er det dermed 4 445 registrerte arbeidssøkere i Nordland.

Totalt i Nordland er det 1 254 permitterte som utgjør omtrent en tredjedel av alle arbeidssøkere. Flertallet av disse tilhører fiskeindustrien og utgjør 377 arbeidssøkere.

Dette må regnes som sesongbaserte svingninger, og de forventes tilbake i arbeid innen kort tid.

– Reiselivet er ikke restituert og har fremdeles mange permitterte. De utgjør den siste måneden 22 prosent av alle permitterte mot fem prosent i januar 2020.

Vi ser at en god del av disse har vært ledige over lang tid. Vi antar at mange går tilbake i arbeid innen kort tid når det kommer ytterligere lettelser i koronatiltakene, sier Cathrine Stavnes.

Næringslivet i Nordland har klart seg godt under pandemien.

Arbeidsmarkedet i dag er faktisk i en bedre tilstand enn for to år siden, hvis vi ser bort fra de som nå er korona-permitterte, men som forventes tilbake innen kort tid.

Antall helt ledige uten de permitterte var 475 færre i januar 2022 sammenlignet med samme måned i 2020.