Tilbake til skolestart

Prosjektet ny skole, idrettshall og basseng i Sortland by rykker nå helt tilbake til start. Ingen ting er avgjort så langt, tross arkitektutgifter for 1,2 millioner kroner og maaange møter.

Nei, takk! En av ideskissene fra innleide arkitekter, som ikke falt i smak (redigert skisse VNY).

Sortland kommune skal investere opp mot tusen millioner de nærmeste årene, for å bygge ny barneskole i byen, en ny idrettshall på Strand og en i byen, pluss ny svømmehall.

Alternativene er mange og ingen har pekt seg ut som den ideelle løsning.

Politisk sett har Høyre og FrP hatt mest fokus på å samle alt i Lamarka, mens de andre partiene har hatt litt tro på en rimeligere løsning i dagens skolekvartal.

For å komme videre laget man i fjor en åpen konkurranse for arkitekter, der to firma ble plukket ut for å levere konkrete ideer og skisse til en løsning.

En stor «vurderingskomite» ble satt sammen, av politikere og kommunalt ansatte innenfor feltet skole og oppvekst.

Torsdag ble 14 forslag lagt frem for politikerne i Sortland formannskap.

Rådene fra komiteen var bygget på forslaget fra arkitektene, der man la vekt på nytt skolebygg bak dagens barneskole, svømmehall midt i sentrum og idrettshall i Lamarka.

Dette ville ikke politikerne være med på. Et enstemmig formannskap vedtok å skrote hele innspillet fra «vurderingskomiteen».

En del av «vurderingskomiteen» for skole og svømmehall (foto: Sortland kommune).

Fra både Høyre og Arbeiderpartiet ble det lagt vekt på at man ikke har fått drøftet saken internt i partiene.

Dette betyr konkret at så langt er ingen ting vedtatt. Alle spørsmål står fortsatt helt åpne.

Under debatten i formannskapet kom det frem at det slett ikke var enighet innad i vurderingskomiteen heller, før man «vedtok» sin anbefaling.

Flere kritiserte også at arkitektene som ble leid inn, la for stor vekt på «byutvikling», i stedet for å fokusere på best mulig skolebygg.

De 14 forslagene fra komiteen ble nå «tatt til orientering». Det betyr at man har hørt forslaget, men legger det til side.

Hva som skjer videre i denne saken, er derfor helt åpent nå.

Det eneste som er vedtatt, er penger til en ny idrettshall på Strand, der barneskola i dag ikke har noen gymsal.

Størrelsen på denne «hallen» er heller ikke konkret vedtatt, men dette prosjektet vil trolig komme til behandling først.

Fra Sortland idrettsråd har man bedt om at bygging av ny idrettshall i Lamarka kommer før bygging av ny barneskole.

Politikerne har ikke stemt for dette, da det er lovpålagte oppgaver som kommunen må løse først. Og det er skole.

Nå må kommunedirektøren derfor trolig gå mer konkret til verks i spørsmålene til de folkevalgte.

Først må det bestemmes om det skal være stor eller liten barneskole i byen.

En storskole vil samle ca 600 elever, fra Kleiva i sør til Jennestad i nord. Da forsvinner Lamarka barneskole.

Deretter må man vedta plassering av nytt skolebygg og finner penger til investeringen.

En ny svømmehall vil tvinge seg frem om kort tid, da bassenget i Sortlandshallen snart er modent for utskifting.

Her er det nå tre alternative plasseringer som må vurderes. Ny svømmehall i Lamarka, midt i sentrum eller i sjøkanten ved brannstasjonen.

Dette er lovpålagte oppgaver, som kommunen må løse på best mulig måte.

Investering i en ny idrettshall kommer trolig til slutt, uansett hva idretten selv mener.