Punsvik blir sokneprest

Kapellan Anton Punsvik i Sortland ble i går utnevnt til ny sokneprest i hjemkommunen. Han er i dag fungerende sokneprest, ettersom Øyvind Ingvaldsen sluttet ved årsskiftet. Det var tre søkere til stillingen, men Punsvik var nok tidlig en favoritt, ettersom han har jobbet i Sortland kirke over mange år. Også soknepresten i Bø var en av søkerne. Det er Sør-Hålogaland bispedømmeråd som utnevner sokneprester. Dette betyr imidlertid at Sortland fortsatt vil mangle en prest i sentral rolle, ettersom man nå må søke etter en ny kapellan.