Bygg og anlegg går bra

Ledigheten innen bygg og anlegg i Nordland går ned og i Sortland er det mye som skjer for tiden. Flere store butikklokaler er under oppføring og to store veganlegg er påbegynt.

Det gamle bygget til Toyota Nordvik ved Sortlandbrua er nå revet. Betongen er helt knust til småstein og jernet er tatt ut, slik at resten kan brukes som ren fyllmasse. Det er folk og maskiner fra Henriksen Maskinstasjon AS som jobber her.

Anleggsarbeidet for vindmøllene på Ånstadblåheia er godt i gang, i regi av Bulldozerlaget. Samme firma jobber dessuten med gang og sykkelveg mellom Holmen og Maurnes. Henriksen Maskinstasjon AS er tilknyttet Bulldozerlaget og står for grunnarbeid ved det gamle Toyota-bygget. Det er dermed stor aktivitet innen anlegg i Sortland. I tillegg her kommer byggingen av Coops kjøpesenter på Strandskog og nybygget for Biltema, der sistnevnte straks kan starte opp.

Arbeidsmarkedet i Vesterålen holder seg nokså stabilt, mens det i Nordland ellers er størst nedgang innen nettopp bygg og anlegg. I løpet av mars måned har 78 flere fått jobb innen disse yrkene, og det er en bedring på hele 15%. Det er ikke bare på Sortland det bygges, og både på Myre og i Svolvær er det flere store prosjekt på gang.

I mars 2017 er det 2.961 helt ledige i Nordland, dette er 364 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Det er en bedring på 11 prosent. Også på landsbasis er ledigheten lavere nå enn i samme periode i fjor, viser ferske tall fra NAV. Likevel er det fortsatt 429 personer uten jobb i Nordland, som har sin yrkesbakgrunn innen nettopp bygg og anlegg. Her kunne altså vært ganske mye større aktivitet, om alle skulle hatt jobb i disse yrkene.

Om man ser på Vesterålen så er det nær 400 helt uten arbeid ved månedsskiftet. Det er 75 færre enn ved samme tid i fjor. Trolig betyr dette at det er skapt flere jobber i Vesterålen eller at nye prosjekt er kommet i gang. Slakteriet til Nordlaks er nå i gang igjen, etter en pause, og er positivt. Offentlig sektor i Vesterålen Vesterålen vokser jo også stadig, særlig innen helse og omsorg. Det er positive tall i alle Vesterål-kommunene, bortsett fra Sortland. 175 ledige i Sortland er 6 flere enn for et år siden.

Andøy har skaffet jobb til 34 flere enn for et år tilbake, og nå er det «bare» 51 personer som er registrert hos NAV som helt ledige i Andøy. Det er altså en bedring i arbeidsmarkedet på utrolige 40%, i en kommune som ellers ofte er i fokus med nedlegging av flystasjon og negative nyheter. Et av de store prosjektene i Andøy er bygging av Risøyhamn skole til 107 millioner. Dette skjer i regi av Sortland Entreprenør, mens det er Andøy-firmaet Karstein Kristiansen som bygger Sortlands nye kjøpesenter.

Øksnes Entreprenør AS har også flere store prosjekt på gang, og ennå er firmaet ikke helt ferdige i Holmen ved Sortland. En ny fabrikk skal så opp i Myre havn og Biomar skal også i gang med utbygging. Det skjer dermed mye på Myre også. Øksnes hadde i månedsskiftet 68 helt ledige, som er 15 færre enn i fjor.

Hadsel-firmaet Steinsvik Hus as bygger boliger i både hjemkommunen og hos naboene. På Melbu er et helt nytt leilighetsprosjekt klart for oppstart, mens man på Sortland jobber hektisk for å få ferdig flere nye hus og leiligheter ved Prestelva. Hadsel har 75 helt ledige nå, som er 22 færre enn i fjor.

Bø har 30 helt uten jobb nå, og det er 10 færre enn på samme tidspunkt i fjor.