Vil ha nye jobber

De fleste statlige jobbene finner man i Oslo og andre større byer. Regjeringen har sagt at man ønsker å flytte en del jobber ut av hovedstaden, og Nordland er svært interessert i dette.

Mona Fagerås (rosa topp) inviterte statssekretær Grete Ellingsen (blå kjole) for å snakke om utflytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo. Med på møtet var også (fra venstre) ordfører i Bodø Ida Pinnerød, ordfører i Brønnøy Johnny Hanssen, gruppeleder i Vefsn Høyre Jørn Inge Clausen og ordfører i Vefsn, Jann-Arne Løvdahl (foto NFK, Trond-Erlend Willassen).

Fylkesråd for næring Mona Fagerås inviterte nylig statssekretær Grete Ellingsen til Bodø for å snakke om utflytting av statlige arbeidsplasser til Nordland. -Det er veldig positivt at regjeringen har satt dette på agendaen og nylig lagt frem en plan for utlokalisering av statlig virksomhet, sier fylkesråd for næring Mona Fagerås (SV).
-Fylkesrådet jobber aktivt med å få statlige arbeidsplasser til alle de ti byene i Nordland. Fylkesrådet ga høsten 2016 innspill til regjeringen på statlige virksomheter som kan lokaliseres til Nordland. I regjeringens plan nevnes konkrete statlige virksomheter som nå er under vurdering for utflytting fra Oslo til Nordland. Narvik og Bodø er nevnt i regjeringens plan som aktuelle lokaliseringssteder.-I tillegg har er Vefsn og Brønnøy over tid jobbet med konkrete lokaliseringer mot regjering og Storting. Disse fire kommunene var derfor invitert til å delta i møtet med statssekretæren i Kommunal og moderniseringsdepartementet for å presentere sitt arbeid, sier Fagerås.Hun legger til at fylkesrådet vil fortsette arbeidet med utflytting av statlige arbeidsplasser til Nordland,  i samarbeid med kommunene.

Statssekretær Grete Ellingsen (H)  i Kommunal og moderniseringsdepartementet var godt fornøyd med møtet.

-Det var et konstruktivt og fint møte, der fylkeskommunen og fire kommuner kom med sine innspill. Disse tar jeg med meg i det videre arbeidet med utlokalisering, sier Grete Ellingsen.