Politi uten nye biler

Politiet lokalt i nordre Nordland og Sør-Troms har ikke kjøpt nye biler de 3 seneste årene. Nyinvesteringer i bilparken er på 4 år blitt halvert for politiet på landsbasis, men mest i nord, viser nye tall fra «Politiforum».

Ingen politidistrikt i landet har anskaffet færre nye biler enn Salten politidistrikt. Salten inngår nå i det nye Nordland politidistrikt, sammen med deler av Midtre Hålogaland. Salten har siden 2012 bare anskaffet 3 nye biler. Heller ikke Midtre Hålogaland politidistrikt har fått noen nye bil de seneste årene, tross enorme avstander i begge distriktene.

Midtre Hålogaland kjøpte riktignok 6 nye biler i 2014 og 4 nye i 2012, så det er bedre situasjon her enn i Salten.

På fire år har politidistriktenes innkjøp av biler blitt halvert, viser en oversikt Politiforum har fått fra Politiets Fellestjenester (PFT). Oversikten, som inkluderer både uniformerte og sivile biler, viser at mens politidistriktene samlet kjøpte 184 nye biler i 2012, så ble det i 2016 kun innkjøpt 93 nye biler.

Flest bestilte biler er det ikke overraskende de gamle politidistriktene med de største byene som står bak: Oslo (148 biler), Hordaland (80) og Sør-Trøndelag (62).