Bompenger til Myre

FV 821 er hovedveien mellom Sortland og Myre, og er altså en vei som eies av Nordland fylke. Her er behovet stort for utbedring, men det foreligger ingen konkrete planer om dette. Et lokalt utspill om bompenger vil kanskje kunne sette fart i slike planer.

-Vi kan være 99 prosent sikker på at vi ikke får midler til å ruste opp veien fra stat og fylke om vi bare sitter her og venter, sa kommunalsjef teknisk Janne Kankaala da Øksnes formannskap drøftet dette på tirsdag. Dette skriver nettavisen VOL+.

Strekningen mellom Steinlandsfjord og Frøskeland ligger inne i forslaget til Regional Transportplan med 33 millioner kroner. Dette prioriteres neppe før i andre periode, som betyr mellom år 2022 og 2029. Av en veistrekning på 6,8 kilometer skal til sammen én kilometer vei utbedres.

Til sammenligning skal Nordland fylkeskommune nå bruke 37 millioner kroner på Storelva bru, mellom Sørvåg og Alsvåg.

Mens Ynge Hansen (AP) mente man måtte ta dette signalet alvorlig og drøfte saken videre, kommenterte John Danielsen (SP) at det er uheldig at det må bompenger til over hele landet når verdier fra distriktene skal sikres god vei ut til markedet.

-Fylkeskommunen har ingen planer om å bruke en større sum på denne veien, det som er varslet til nå er småpenger, sa Kankaala i sin orientering til formannskapet. Han påpekte at det er kommet signaler fra Bodø om at lokale vedtak om ja til bompenger kan gi høyere prioritet blant nye veiprosjekt.