Nye forslag om sexlov

Mandag 19. desember 2022 overleverte jussprofessor Linda Gröning straffelovrådets utredning. Rådet anbefaler en ny bestemmelse om seksuell omgang uten samtykke.

– Seksuell omgang skal alltid være frivillig. Dette er bakgrunnen for at Regjeringen har varslet at den vil legge frem forslag til en samtykkelov, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Rådet anbefaler blant annet at den seksuelle lavalder settes til 15 år og at barn som nærmer seg seksuell lavalder gis større rom for å utforske egen seksualitet i samhandling med jevnaldrende.

Samtidig foreslår rådet at vernet for barn under seksuell lavalder styrkes, gjennom at straffansvar for seksuell omgang med barn under 15 år også skal omfatte den som får barnet til å ha seksuell omgang med en annen.

Rådet foreslår også å avkriminalisere noen handlinger som må anses omfattet av den enkeltes seksuelle selvbestemmelsesrett, herunder kjøp av seksuelle tjenester som ikke innebærer noen seksuell krenkelse.

Rådet har lagt vekt på at straffeloven inneholder andre bestemmelser som verner sårbare personer mot seksuell utnyttelse og på den foreslåtte styrkingen av dette vernet.

– Å endre straffelovens bestemmelser om seksuallovbrudd må gjøres på bakgrunn av et grundig lovarbeid.

Det er derfor det har vært riktig og viktig å vente på Straffelovrådets utredning. Jeg vil takke rådet for arbeidet de har gjort, sier Mehl.