Nedgang i handel

Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk ned 0,9 prosent fra november til desember 2023, viser sesongjusterte tall.

For hele 2023 var det en nedgang på 3,0 prosent sammenlignet med 2022.

Nye tall fra varehandelsindeksen viser nedgang i sesongjustert omsetningsvolum for detaljhandel i desember.

– Detaljhandelen avsluttet 2023 med en nedgang på 0,9 prosent fra november til desember, viser tall for sesongjustert omsetningsvolum.

Næringen som bidro mest til nedgangen var butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger, med blant annet møbler og byggevarer som trakk ned.

I tillegg trakk også butikkhandel med sportsutstyr en del ned i desember, sier seniorrådgiver Marius Bergh i SSB.

Etter rekordhøy omsetning i detaljhandelen under korona-pandemien har omsetningsvolumet i detaljhandelen falt i tiden etter det.

Årsendringene for 2023 og 2022 viste en nedgang på henholdsvis 3,0 og 5,4 prosent fra foregående år.

Prisene har imidlertid steget mye, jfr. konsumprisindeksen, slik at årlig verdiindeks for omsetning i detaljhandelen økte med 2,2 prosent i 2023 og 2,6 prosent i 2022.

– Butikkhandel med apotekvarer og butikkhandel med klær var to av få næringer med økt omsetningsvolum i fjor.

Begge næringer økte sesongjustert omsetningsvolum noe i desember. For året 2023 økte omsetningsvolumet hele 4,7 prosent for apotekvarer.

For klær var økningen 1,3 prosent for hele 2023 sammenliknet med 2022, sier Bergh.

Varehandel samlet er ned 1,2 prosent fra november til desember 2023, viser tall for sesongjustert omsetningsvolum.

Det var nedgang både for detaljhandel, engroshandel og handel med og reparasjon av motorvogner.

– Årsgjennomsnittet for omsetningsvolumet viste en nedgang på 6,5 prosent fra 2022 til 2023 for varehandel i alt.

Dyrtid med høyere priser og renter bidro til en nedgang på hele 23 prosent for handel med og reparasjon av motorvogner.

Avgiftsøkningen på elbiler fra og med 2023, som førte til svært høyt salg av elbiler på slutten av 2022, har nok også bidratt til nedgangen i 2023.

For engroshandel var nedgangen på 3,6 prosent mens detaljhandel var ned 3,0 prosent for året 2023, sier Bergh.