Nye hus for tilflyttere

Sør i Lamarka skal det nå bygges 16 mindre leiligheter som tenkes utleid til ukrainske flyktninger. Kommunen skal ta imot 210 personer i år og trenger passende bolig til disse.

Like ved Blåfjell barnehage tenkes nye leiligheter på det gule feltet (foto: VNY ill.)

Byggefirma og søker er Nordteam bygg As mens det er Sortland boligstiftelse som skal overta disse for videre utleie.

Husene er definert som fremtidige bosted for i første rekke ukrainske flyktninger.

Sortland tok imot 225 flyktninger i fjor og har nå vedtatt å ta imot 210 nye i år.

Foreløpig har bosettingen latt seg gjennomføre via det ordinære boligmarkedet lokalt.

Nå ser man imidlertid behov for å bygge raskt ut større antall bosteder for nettopp denne gruppen av nye innbyggere.

Nye regler for saksbehandling har et hurtigspor for boliger som er tiltenkt flyktninger.

Likevel skal bygningsloven følges og naboene skal kunne komme med eventuelle merknader.

Oversiktsplan for utbyggingen (skisse: Nordteam bygg as/MG arkitekter).

Planen er 2 bygg der det blir 8 leiligheter i hvert bygg, og i tillegg kommer også 16 mindre frittstående boder.

Halvparten av leilighetene skal ha 2 soverom, mens resten blir med kun ett soverom i hver.

Årsaken til at man velger akkurat denne tomta er beliggenheten med nærhet til barnehager og barneskoler.

Av fjorårets flyktninger var en tredel barn i alder med grunnskolen.

Hoveddelen av de ankomne var i alderen 19-55 år og de aller fleste var altså fra Ukraina.

Fra administrasjonen i Sortland kommune peker man på en del utfordringer innen helse og skole.

Likevel har det gått greit med mottak og bosetting. Det er bygget opp en stor organisasjon nettopp for dette.

Staten gir kommunene et betydelig tilskudd for hver flyktninger som bosettes, for å dekke slike kostnader.

To bygg med 8 leiligheter i hvert er planen (skisse: MG arkitekter as).

Sortland bygger nå opp også et tredje legekontor og ansetter snart en ny fastlege. Kommunen vil dermed ha 16 fastleger og 2 leger i spesialisering.

Byggesaken i Bakkelia har fått merknader for ikke mindre enn 65 personer.

I hovedsak er det bekymring for at det skal komme 4 bygg og til sammen 32 leiligheter her, mest for enslige.

Utbygger påpeker at det ikke er konkret plan om dobling av volumet, så det blir foreløpig altså kun 2 bygg og 16 leiligheter.

Fra Blåfjell barnehage har man vist bekymring knyttet til boligstiftelsens valg av klienter i utleien.

Kommunedirektør Rita Johnsen påpekte i formannskapet torsdag at det vil bli en fin miks av leietakere.

Her blir både små familier og enslige, men felles for disse er tilflyttere og flyktninger.

Uro omkring personer med rus og psykisk uhelse, skal derfor ikke bli unormalt i dette nye feltet.

Fra politikerne i formannskapet pekte flere på at det svært positivt med denne tilflyttingen til Sortland.

Disse personene er en ressurs og gir nye muligheter både for arbeidskraft i næringslivet og det offentlige.