Næringspris til sjarkfisker

korteresagt

Nordland fylkeskommune har delt ut to næringspriser, i form av sjekker på 30.000 kroner, et bilde og rosende omtale. Vinneren av næringsprisen for kvinner 2015 er Monica Amsen Åsen fra Andøya. I 2014 ble hun landets første kvinne som har fått tildelt rekrutteringskvote. I en alder av 25 år fikk hun seg praksisplass uten å ha satt fot på en fiskebåt. I 2011 kjøpte hun sin første 31 fot store sjark «Fiskerinnen». I dag fisker hun i all hovedsak alene. Hun har vært på vinterfisket utenfor Vesterålen og på vårtorskefisket i Finnmark. -Monica er både nyskapende, utradisjonell og spenstig i sin bedriftsetablering, selv om hun driver innen ei tradisjonell næring. Hun har satset utradisjonelt og uredd i et område som domineres av menn. En flott ambassadør for fiskerinæringa, sier fylkesråd Mona Fagerås. Vinneren av Nykomlingsprisen for 2015 er Elisabeth Benonisen fra Bodø. Benonisen lanserte sitt eget merke EBEN i 2013 og har åpnet både butikk og nettbutikk. Designeren lager vesker og smykker av lakseskinn som er et bærekraftig og miljøvennlig materiale i tråd med Nordlands tradisjoner som fiskerifylke. Hennes design har fått stor oppmerksomhet i både nasjonal og internasjonal media.