Skole må passe med næring

korteresagt

Fylkestinget vedtok forleden «Satsingsområder og fremtidig utdanningsprofil ved de videregående skoler i Nordland». I de kommende årene skal skolene i mye større grad dimensjoneres etter behovene til arbeids- og næringslivet i de enkelte regionene. -De enkelte skolene skal ha en tydeligere utdanningsprofil, og skal ha et utstrakt samarbeid med lokalt og regionalt arbeidsliv, sier utdanningsråd Hild-Marit Olsen (Ap). Ved å utdanne elever som treffer arbeidslivets behov for kompetanse mener Olsen at man løser flere utfordringer i dagens videregående opplæring. -Vi vil øke gjennomføringen og færre vil falle ut av utdanningen. Det er en svært dårlig løsning å begynne på en yrkesfag-utdanning der det ikke finnes læreplasser i andre endene av skoleløpet. På samme måte er det helt naturlig å sørge for å utdanne ungdommer i fagområder der det finnes både læreplasser og ledige jobber. Med en tilpasset utdanningsstruktur som stemmer med behovene i de enkelte regionene, får man alt altså flere positive gevinster, utdyper Olsen. Og nettopp tilgjengelige læreplasser vil være et nøkkelpunkt når det for kommende år skal meisles ut hvilke yrkesfag som skal være ved de enkelte skolene.