8 millioner på Kvartal 13

korteresagt

Byggmester Karl Behrens as vil ha forlenget sine frister for bygging i Kvartal 13. Prosjektet som sist ble lansert fikk ikke klarsignal hos formannskapet og byggefirmaet vil nå trolig starte en ny planprosess. Fristene for de gamle planene løper ut i disse dager, ettersom det ikke har skjedd noe i kvartalet på flere år. Advokat Stian Paulsen i Advokatfirmaet Wold AS har nå sendt brev til Sortland kommune på vegne av Behrens. Der ber de om at fristen for gjeldende rammetillatelse forlenges med tre år, altså fram til 10. oktober 2019. Dette betyr altså at det godkjente byggeprosjektet vil beholde godkjenningen i 3 år til, mens Behrens tenker seg om. Formannskapet vil trolig i neste møte behandle søknaden om å få forlenget varigheten av makebytteavtalen. Her gjelder det parkeringsplassen i Kvartal 13, som kommunen nå eier, men vil bytte mot Behrens tomtegrunn midt i kvartalet, der parkstripen skal være. Advokat Paulsen antyder overfor Bladet Vesterålen at Behrens til nå har brukt nær 8 millioner på prosjektet i Kvartal 13. Tomtene han har kjøpt kostet ca 3,5 millioner, så det er dermed brukt flere millioner på rådgivere og arkitekter – uten at noe bygg er påbegynt ennå.