Høyre støtter ikke Andøya

korteresagt

Nordland fylkesting behandlet forleden en sak om flybasen på Andenes, kontra forslaget om å flytte denne til Evenes, slik Forsvarets ledelse anbefaler. Her ble det vedtatt at en delt løsning vil være best, altså å beholde Orion på Andenes og bygge opp ny aktivitet på Evenes. Eneste parti som stemt imot dette var Høyre – unntatt Beate Bøe Nilsen fra Sortland, som er født i Andøy. Nordland Høyre fremmet et eget forslag der man ville støtte regjeringens forslag, som også ville innebære nedleggelse av Andøya flystasjon. Allan Ellingsen (Frp) støttet derimot ikke sin egen regjering. -Andøya flystasjon er truet av avvikling i løpet av få år. Det er Nordland Frp sterkt imot. Vi kommer til å jobbe med nebb og klør for å beholde Andøya og kampkraft i nord, sa Ellingsen. Fra Bjørnar Skjæran (AP) kom det også kommentarer: -Jeg skjønner ikke hva som skjer i Nordland Høyre, som avstår fra å komme med innspill som ivaretar nordlandssamfunn direkte inn i de intense forhandlingene som akkurat nå pågår i Stortinget, sa Skjæran. Etter dette har Høyre i Nordland fått sterk kritikk fra lokalt hold i Vesterålen, og særlig i Andøy, der man er både skuffet og overrasket over den manglende støtten til Andøy i denne saken.