Bø vil støtte nye firma

korteresagt

Har du en god idé? Drømmer du om å starte for deg sjøl? Visste du at du kan søke om støtte til å etablere din egen virksomhet i Bø, spør kommunen på sine nettsider. Bø kommune har to ordninger for bedriftsstøtte. Du kan søke om tilskudd fra Kommunalt Næringsfond, og du kan søke om lån fra Strategisk Næringsfond. Bø kommune ønsker at støtten skal bidra til å styrke og videreutvikle næringslivet og arbeidsmarkedet, samt bidra til at kommunen blir mer attraktiv å bo i og flytte til. De siste årene har Bø kommune fått 500.000 kroner til Kommunalt næringsfond og 25.000 kroner til et eget Gründerfond. Pengene kommer fra staten via Nordland Fylkeskommune. Bø har for tida om lag 2 millioner kroner disponibelt. Kommunestyret har vedtatt noen vilkår og som hovedregel kan en få inntil 10% av samla finansieringsbehov i lån fra Bø kommune, men ikke mer enn 500 000,- og ikke mer enn egenkapitalen. Det er ikke vanskelig å søke, men det fins noen krav til hvordan søknaden skal være utformet. Mer info finnes på Bø kommunes egne nettsider.