Satser tungt på rubiner

Flere hundre millioner kroner er hittil brukt i en rubingruve på Grønland. LNS-konsernet overtar nå og satser tungt på prosjektet, etter at forrige eier gikk konkurs. Alle lisenser er nå på plass.

lns-rubinene

-Vi har svært stor tro på dette prosjektet, sier direktør Frode Nilsen i Leonhard Nilsen & Sønner as. Selskapet har nå fått alle tillatelser i orden for videre drift i Grønland-gruven som kan romme både rubiner og safirer (fotos LNS/montasje).

«Greenland Venture» er et statlig investeringsselskap på Grønland, som allerede har satset 32 millioner på rubingruven. Nå har man gitt 15 millioner i et ansvarlig lån til LNS og gått inn med egenkapital i prosjektet, som stod i fare for å stanse helt opp. Tidligere var det ca 40 personer ansatt i gruven som heter Aappaluttoq.

LNS-konsernet har flere datterselskap som nå er rettet inn mot investeringen i rubingruven. Ifølge Grønlands Radio (GBC) så hadde LNS investert over 120 millioner allerede før konkursen hos forrige eier, True North Gems Greenland. Nå har LNS lagt nye penger på bordet både for å kjøpe konkursboet og garantere for videre drift. Grønlandsbanken er med på finansieringen, sammen med Greenland Venture.

Direktør i Greenland Venture, Karsten Høy, forteller til GBC at selskapet eide 7% av prosjektet før konkursen, og hadde investert 27 millioner DK. Om man regner om dette beløpet, betyr det at prosjektet hittil har kostet over 400 millioner. CBC forteller videre at selskapet TNGG as, som gikk konkurs, manglet 100 millioner for å fortsette gruveprosjektet. Nå er imidlertid flere nye investorer kommet med, der LNS går i front.

Hvor mye LNS-konsernet totalt har investert på Grønland, er ikke kjent. Vesterålnytt har bedt om en kommentar på dette fra LNS, men ikke fått svar. Om Grønlands Radio har rett, så vil det trolig være et sted mellom 150 og 250 millioner norske kroner. Satsingen skjer via datterselskapet LNS Danmark, som igjen eier LNS Greenland, som igjen eier LNS Greenland Gems. Det er dette siste firmaet som nå har fått rettighetene for å utvinne rubiner og safirer fra gruven Aappaluttoq.

-Denne firmakonstruksjonen skyldes at Norge ikke er medlem av EU, forteller Gunnar Moe i LNS Greenland til nettavisen HighNorth News. -Men realiteten er uansett den at LNS nå eier 91,5 prosent av rubingruven, mens det selvstyreeide selskapet Greenland Venture eier de resterende 8,5 prosentene.

Hos myndighetene på Grønland møter LNS stor velvilje og støtte. -Det er viktig å se på hvem som står bak, og det er jo primært det norske selskap, som vi kan se er et ytterst solid og velkonsolidert selskap, LNS i Norge, siger direktør Karsten Høy i GV.

LNS-konsernet omfatter også Rana Gruber AS og Skaland Graphite AS, som begge er gruveselskap. LNS har også i mange år vært med på Svalbard. Man kan derfor hente hjelp og ekspertise fra andre datterselskap, dersom det skulle være behov for dette på Grønland. LNS er kanskje mest kjent i Norge for sine mange tunnelprosjekt, både til veger og vannkraft. Konsernet omsatte i 2014 for ca 1,5 milliarder kroner totalt.