Ministeren til Myre

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran kommer til Myre og skal delta på Skreikonferansen under Vesterålen Skreifestival torsdag 31. mars.

I tillegg besøker Skjæran Kystvakta og ei rekke bedrifter på Myre, Sortland og Melbu.

– Skal vi klare å skape attraktive kystsamfunn i framtida, må tilgangen på fisk være stabil og vi må foredle mer av fisken her heime.

Det er flere aktører, både i Vesterålen og langs kysten ellers, som går foran og finner innovative driftsmodeller og gode bærekraftige løsninger for å øke verdiskapinga.

Det gleder jeg meg til å høyre mer om, seier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Fiskeri- og havministeren starter programmet sitt i Vesterålen med et besøk hos Myre Kystdrift og Myremar, som presenterer deres nye kombinasjonsfartøy for både havbruk og fiskeri.

Etter Skreikonferansen besøker Skjæran òg Merkevareforeninga Norsk Hval, før programmet fortsetter med besøk hos bedrifter på Myre, Sortland og Melbu fredag 1. april.