Klagen er avvist

Sivilombudet vil ikke behandle klagen fra Sortland kommune om Lapphaugen-vedtaket fra «fylkesmannen» i Trøndelag. Dermed blir dette stående inntil videre.

«Fylkesmannen» i Trøndelag vil skjerme Lapphaugen mot utbygging (uthevet på foto).

Varaordfører Tove Mette Bjørkmo sendte nylig en klage til Sivilombudet (sivilombudsmannen).

Kommunen mener statsforvalteren i Trøndelag har behandlet saken om Lapphaugen-utbyggingen på en feil måte.

Bjørkmo mener kommunestyret må få bestemme reguleringsplaner selv, uten at det blir overprøvd av saksbehandlere langt unna.

Når statsforvalterne ikke liker en reguleringsplan, kan de gripe inn og be kommunen behandle den på nytt.

Statsforvalterne kan pålegge kommunen å vektlegge spesielle forhold i hver plan.

Slike vedtak kan ikke påklages. De er derfor bindende for kommunen.

Dette gjorde at hele saken om elementfabrikken til Kronstein-gruppen måtte planlegges en gang til.

Bjørkmo ville ha Sivilombudet til å gripe inn og nærmest refse «fylkesmannen».

Slik gikk det ikke. I et svarbrev til kommunen blir klagen avvist.

– Klagen gjelder Statsforvalteren i Trøndelags vedtak 26. mars 2021, der Statsforvalteren opphevet Sortland kommunes vedtak om forslag til reguleringsplan 11. juni 2020.

Alle som mener seg utsatt for urett fra den offentlige forvaltning kan klage til Sivilombudet, skriver Anette Arnesen i svarbrevet.

Hun påpeker at klageretten gjelder for private rettssubjekter.

Offentlige organer kan ikke klage til ombudet.

– Dette gjelder også i tilfeller hvor slike organer har samme rettsstilling og interesse som en privat part.

Klagen gir derfor ikke grunn til behandling her, skriver Anette Arnesen hos Sivilombudet.

Påleggene fra statsforvalteren i Trøndelag står derfor fast, og Sortland kommune må nå ta opp saksbehandlingen om Lapphaugen enda en gang.

Reguleringsplanen for Vestmarka industriområde Øst, ved Lapphaugen, er dermed fortsatt ikke godkjent.