Mer til politiet

I forslaget til statsbudsjett for 2024 øker regjeringen politibudsjettet med to milliarder kroner sammenlignet med 2023.

1,5 milliard kroner går til å opprettholde dagens aktivitetsnivå i politiet, og 500 millioner er økte satsninger på lokal tilstedeværelse, økonomisk kriminalitet og vold og overgrep.

– Med dette peker vi ut en tydelig retning for et politi som er til stede i lokalsamfunn over hele landet, sier justisminister Emilie Enger Mehl.

De to milliardene fordeles på fire prioriterte områder: Opprettholde aktivitetsnivået i politiet, styrket grunnbemanning og lokal tilstedeværelse, tiltak mot økonomisk kriminalitet og kamp mot vold og overgrep:

  • 328 millioner til å styrke førstelinjen i politidistriktene
  • 15 millioner til forebygging av gjengkriminalitet i Oslo
  • 9,5 millioner til pilot for politiutdanning i Alta
  • 80 millioner til et etterforskningsløft
  • 50 millioner kroner til kampen mot økonomisk kriminalitet og kriminelle nettverk, hvor 15 millioner går til nytt bedragerisenter i Økokrim
  • 100 millioner kroner til opptrappingsplan mot vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner
  • 72 millioner kroner til å styrke PSTs kapasitet, blant annet mot terror

Regjeringen legger i dag frem handlingsplanen «Trygghet i hverdagen», med tiltak for å styrke beredskap og forebygging frem mot 2025.

– Politiet står i en krevende tid. Krigen i Ukraina brakte med seg store, nye oppgaver med flyktninger og en høyere trussel fra spionasje.

Samtidig har prisveksten slått inn i politibudsjettene og tvunget politidistriktene til å holde stillinger ledige.

Vi må løse de store utfordringene med digital kriminalitet, kriminelle nettverk og fremmed etterretning, samtidig som folk skal ha det trygt i hverdagen rundt i landet, sier Mehl.