2.000 nye jobber i Andøy

Utviklingen av rom-satsingen i Andøy kan bli en vekstmotor av dimensjoner lokalt. Innovasjon Norge tror det på sikt kan komme mer enn 2.000 nye arbeidsplasser ut av dette lokalt.

Fredrik Korpe og Monica Ahyee fra Innovasjon Norge.

Veksten innen romvirksomhet betyr store muligheter for næringslivet på Andøya og Norge generelt, viser en rapport fra Innovasjon Norge, Andøy Kommune og Nordland fylkeskommune.

Den norske romindustrien har på kort tid oppnådd betydelig suksess med en årlig eksportverdi på rundt 8 milliarder kroner.

Dette er en global industri som Morgan Stanley estimerer vil nå hele 1 billion dollar i omsetning innen 2040.

– Den norske romindustrien har et betydelig potensial til å kapre en del av det sterkt voksende romindustrimarkedet.

Med Andøyas strategiske beliggenhet i nord og direkte tilgang til polare baner, tilbyr Andøya utstrakte muligheter for forskning, trygg oppskyting og testing av romfartøy, sier regiondirektør for Innovasjon Norge i Nordland, Monica Ahyee.

– Dette gir Norge et fortrinn og en attraktiv plattform for nasjonale og internasjonale romaktører og tech-bedrifter som ønsker å etablere seg eller dra nytte av dataene som satellittene produserer.

Her har Norge en unik mulighet til å ta en global posisjon, sier hun.

Rapporten Strategic Framework Andøy, som legges frem i dag, er utarbeidet av et internasjonalt utvalg bestående av økonomer, turismeeksperter og strategiske planleggere.

Over 15 måneder har disse kartlagt hvilke muligheter som følger av økt romvirksomhet på Andøya.

– Det har vært inspirerende å kunne jobbe sammen med både næringslivet og offentlige aktører gjennom dette arbeidet.

Både Andøy kommune, Nordland fylkeskommune og ulike romfartsaktører har vært avgjørende for å få arbeidet gjennomført.

De har virkelig imponert oss med proaktivititet, ambisjonsnivå og engasjement, sier leder av Invest-IN i Nordland, Fredrik Korpe.

Rapporten viser at å satse på romnæringen på Andøya vil skape jobber og bedrifter, både innen romindustrien og i støtteindustrier.

Det vil gi positive effekter på lokaløkonomien og for Norge generelt gjennom nye næringer og turisme.

Frekvensen av romoppdrag og etableringen av en egen innovasjonshub vil tiltrekke seg nye bedrifter og øke befolkningen på Andøya.

Potensielt kan det skapes 2.100 nye jobber innen 2040 på Andøya, viser rapporten.

Investeringer i infrastruktur, som transport og boliger, er nødvendig for å støtte opp om denne veksten, mens samarbeid og sameksistens med eksisterende industrier som fiske og forsvar må ivaretas.

– Bærekraftig utvikling av den nye kommersielle romfartsindustrien på Andøya, og sameksistens med etablerte næringer, har vært et viktig fokus for oss i utarbeidelsen av rapporten.

Øyas sosioøkonomiske og økologiske arv er viktig å ha med seg i den fremtidige utviklingen, avslutter Ahyee.