Ledige rektor-jobber

Det er nå ledig rektorstillinger ved henholdsvis både Sortland- og Andøy videregående skole. Dessuten også ved Hamsund videregående.

– Det er ikke ofte vi har tre rektorstillinger ledig på én gang, men to av våre dyktige skoleledere går av med pensjon til sommeren og en stilling er vakant som følge av jobbskifte, sier fylkesdirektør for utdanning og kompetanse, Nina Ellingsen Høiskar.

– Dette er svært spennende stillinger ved skoler som hver har sine profiler. Vi søker engasjerte og utviklingsorienterte rektorer som kan bidra til å videreutvikle skolene våre til det beste for elevene i en spennende tid for Nordland, sier hun.

Stillingene ved Knut Hamsun- og Andøy videregående skole har forlenget søknadsfrist til 13. februar for å få et bredere rekrutteringsgrunnlag. Sortland utlyses nå med søknadsfrist 20. februar.

Andøy videregående skole har 150 elevplasser og 35 ansatte. Skolen tilbyr landslinje i Vg3 romteknologi, og fra høsten 2022 også Vg2 dronefag, som er et helt nytt utdanningstilbud i Norge.

Skolen har nært samarbeid med Andøya Space for begge disse programmene. Skolen tilbyr også studiespesialisering, Vg1 og elektrofag og Vg1 helse- og oppvekstfag. Skolen ligger på Andenes.

Sortland videregående skole har om lag 450 elever og om lag 170 ansatte fordelt på studiestedene hovedskolen på Sortland, og skolestedene på Kleiva og Øksnes.

Utdanningstilbud: studieforberedende programmer med studiespesialisering, idrettsfag og musikk, dans og drama, og fire yrkesfaglige løp: Helse- og oppvekstfag, blått og grønt naturbruk, salg, service og reiseliv.