Tryggere på sjøen

– Ett liv tapt på sjøen er ett for mye. Målet med en nullvisjon er å unngå dødsulykker og alvorlige arbeidsulykker til sjøs, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

Fiskeriminister Bjørnar Skjæran vil øke sikkerheten på sjøen (foto: Regjeringen).

Å jobbe i fiskerinæringen er et av de farligste yrkene i Norge. Næringen har ti ganger flere dødsulykker enn i for eksempel industrien.

– Vi trenger å styrke sikkerhetsarbeidet opp mot denne yrkesgruppen. Norske skip og fartøy skal være gode, seriøse, og trygge arbeidsplasser, sier Skjæran, som legger til:

– Regjeringen har tatt tak i trakassering i fiskerinæringen, satt i gang et arbeid for å få skikkelig lønn i norske farvann og et naturlig skritt videre er å se på hvordan vi kan få ned antall ulykker til sjøs.

Sjøfartsdirektoratet arbeider kontinuerlig med sikkerheten til sjø og en nullvisjon vil gi arbeidet et ytterligere løft.

Sjøfartsdirektoratet er bedt om starte arbeidet med på å få fram et faglig grunnlag for hva en nullvisjon på dette området kan innebære og hvordan den kan følges opp. Et grunnlag vil foreligge før sommeren 2022.

– Arbeidet vil skje i tett samarbeid med næringen. Vi bør også vurdere om nullvisjonen bør omfatte andre næringsfartøyer, sier statsråden.

I 2021 omkom 6 personer i næringsfartøyulykker, hvorav 4 på fiskefartøy. Hittil i år har tre personer omkommet i næringsfartøyulykker, hvorav 2 på fiskefartøy.

Antall dødsulykker er svakt fallende, både for fiskefartøy, og for andre næringsfartøy for øvrig. Antall ulykker per fartøy har imidlertid økt de i siste årene.

I tillegg til arbeid med nullvisjon og den ordinære tilsynsaktiviteten, utfører Sjøfartsdirektoratet en rekke tiltak rettet inn mot fiskeryrket for å være med på å bevisstgjøre fiskerne på egen sikkerhet.

Et av tiltakene er holdningskampanjen «Sjekk sjarken» der oppmerksomheten rettes mot den delen av fiskeflåten som er mest utsatt for størst risiko – fartøy under 15 meter. Kampanjen pågår fra 1-14. februar.