Kurser nye landsmenn

Fylkesrådet i Nordland bevilger 115.000 kroner til tilrettelagt etablererkurs for flyktninger og innvandrere i Andøy kommune. Mange innvandrere ønsker å etablere egen bedrift – ofte småbedrifter som i utgangspunktet sysselsetter dem selv. Ofte møter de problemer på veien. Enten fordi de er for små, ikke har nødvendig egenkapital, eller har utfordringer med finansiering, skattesystemer, norsk regelverk etc.

– Etablererkursett i regi av Næringshagen skal ha spesiell fokus på disse spesielle utfordringene. Kurset baserer seg også på tilbakemeldinger og erfaringer fra Tilflyttingsprosjektet, som drives av Nordland fylkeskommune, sier fylkesråd for næring Mona Fagerås (SV).

Prosjektet er en pilot for etablereropplæring, og modellen skal kunne overføres til å gjelde andre kommuner i Vesterålen og Lofoten. Nettverk for videreføring er allerede på plass.

Andøy kommune huser i dag ca. 200 flykninger fra mange land med et bredt spekter innen utdanning og yrkesbakgrunn. Flere har drevet egne virksomheter i sitt hjemland og kommer fra

kulturer der det å starte opp noe eget er en mye mer naturlig del av arbeidslivet enn det man er vant til i Norge. Med andre ord ligger det store ressurser i denne gruppen.

– For at samfunnet skal kunne nyte godt av disse ressursene og for at disse innvandrerne skal få realisert sine ambisjoner, er man avhengige av et apparat og ulike tiltak som kan legge til rette for utvikling. Etablererkurset kan være et slikt positivt tiltak som kan bidra både til sysselsetting og økonomisk vekst, sier Mona Fagerås.