Kunstnerhuset solgt

Som ventet vedtok Sortland kommunestyre i dag torsdag å selge Kunstnerhuset til det nye ideelle selskapet «Gerdas Hus kunstnerhuset AS». Salgssummen er på en halv million kroner.

Politikerne har i flere år vurdert å selge eiendommen, da den trenger stort vedlikehold. Driften av kunstnerhuset har også belastet kommunekassen med noen hundre tusen i året.

Da eiendommen ble lagt ut for salg satte man strenge vilkår for eventuell kjøper. Et krav er at kjøperen skal fortsette å drive bygget som kunstnerhus, tilnærmet som i dag.

Eventuelle overskudd skal ikke tas ut av eieren, men føres tilbake til driften og vedlikeholdet. Kommunen krever også tinglyst rett til tilbakekjøp.

På denne bakgrunn kom det bare inn ett tilbud da fristen gikk ut. Nå har altså kommunestyret akseptert dette, med prislapp 500.000 kroner.

Selskapet «Gerdas Hus kunstnerhuset AS» er startet med åpen aksjetegning og mer enn 150 personer og firma har skutt inn 465.000 kroner.

Største aksjepost har Ulrix Invest AS med 30.000 kroner, mens familien Ellingsen har samlet tegnet seg for 35.000 kr.

Flere kjente personer har også tegnet aksjer, som Sivert Høyem og søsteren Ane. En rekke andre innen kultur og næringsliv på Sortland er også aksjonærer.