Skagen får støtte

Staten vil kjøpe flyruter fra Stokmarknes også videre fremover og lyser nå ut anbud på ruter til Bodø og Tromsø. Anbudet vil gjelde for ett år og alle flyselskap kan delta i konkurransen.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide vil betale litt av prisen for fly til Bodø og Tromsø fra Skagen (foto: SD/T. Tandberg-bakgrunn VNY).

Mellom Stokmarknes og Tromsø blir det to daglige flyvninger begge veier. Mellom Bodø og Skagen blir det 3 daglige avganger, som sponses delvis av staten.

Samferdselsdepartementet har i dag lyst ut en konkurransene om drift av flere flyruter. Dette gjelder rutene fra Stokmarknes til Bodø og Tromsø, Ørsta-Volda til Oslo og Florø til Oslo.

Skagen blir dermed en del av «FOT-rutene» der staten tar en del av kostnadene. Før koronaen var det ikke slike subsidier på Stokmarknes lufthavn

– Vi sikrer med dette de reisende et godt flyrutetilbud med tilgang til både hovedstad og regionsentre, sykehus, offentlige myndigheter og andre viktige institusjoner i en utfordrende tid for luftfarten, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Pandemien har stilt luftfarten overfor store utfordringer. Spesielt regionale flyruter, som før virusutbruddet ble drevet på kommersielle vilkår, har vist seg sårbare.

Stortinget ba derfor i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2021 om en utvidelse av FOT-ordningen til markedet blir mer normalisert. Opplegget for utlysningen ble også senere behandlet i Stortinget.

– Vi følger derfor med denne utlysningen opp føringene fra Stortinget om å sikre rutetilbudet på disse rutene i en periode fremover, sier Hareide.

Anskaffelsen er ikke en del det pandemirelaterte minstetilbudskjøpet, men utgjør en midlertidig utvidelse av den ordinære ordningen med offentlig kjøp av flyruter, de såkalte FOT-rutene.

Utløpet av kontraktsperiodene samkjøres med øvrige ordinære kontrakter i Sør-Norge og Nord-Norge, hhv. 31. mars 2024 (Florø og Ørsta-Volda) og 31. mars 2022 (Stokmarknes).

Kravene til rutedriften er også basert på lignende kriterier for sammenlignbare ruter i gjeldende avtaler.

Tilbudsfristen er 15. juni 2021, og oppstart av ny avtaleperiode er 1. oktober 2021. Konkurransen er åpen for alle godkjente flyselskap i EU/EØS-området.