Første brønnbåt klar

Den første av to store brønnbåter til Nordlaks er nå klare og på tur hjem til Vesterålen. Det er MS Bjørg Pauline som nå skal inn i jobb med frakt av laks fra havfarmen til slakteriet.

MS Bjørg Pauline er 84 meter lang og har kapasitet til 600 tonn fisk ombord (foto: Tersan Shipyard).

På grunn av koronaen har leveringen blitt forsinket med et år, men i første del av mai måned vil nybygget MS Bjørg Pauline ankomme Hadsel og basen til Nordlaks AS.

Dette er første av to brønnbåter som Nordlaks har bestilt. Det er NSK Ship Design som har utformet skipene, og de er bygget i Tyrkia ved Tersan Ship Yard.

Også søskenskipet MS Harald Martin er sjøsatt fra verftet i Tyrkia, men foreløpig gjenstår det en del arbeider på båten. Den vil derfor komme noen måneder senere.

Brønnbåtene blir de aller første med fremdrift med LNG-gass i kombinasjon med batteri. Sammen med landstrøm vil denne teknologien redusere de samlede klimagassutslippene.

Utslippene kan bli 20 prosent lavere og NOx-utslipp kan bli kuttet med hele 90 prosent, sammenlignet med dagens brønnbåter.

MS Bjørg Pauline er 84 meter lang, 19 meter bred og vil ha kapasitet til å frakte over 600 tonn levende fisk.

Kursen er satt hjemover mot Hadsel og Vesterålen for MS Bjørg Pauline (foto: Tersan Shipyard).

Fartøyet eies av Nordlaks og vil hovedsakelig transportere levende laks og regnbueørret.

Frakten vil gå mellom selskapets landbaserte settefiskanlegg, til matfisklokaliteter i sjø og videre til slakteriet på Børøya i Hadsel.

Begge brønnbåtene blir utstyrt med dynamisk posisjonering (DP) og er tilpasset for å operere på eksponerte lokaliteter og for å betjene Nordlaks sine kommende Havfarmer.

– De nye brønnbåtene er viktig for Nordlaks og for produksjonsmetoden som vi legger opp til i Havfarmene, sier Inge Berg i en pressemelding.

Dette blir to fantastiske fartøy med fremtidsrettet teknologi og som har den nødvendige kapasiteten som Nordlaks trenger for sikker og effektiv drift.

– Nordlaks er fremst i næringen på å ta i bruk ny teknologi. LNG er mer energitett og rimeligere enn diesel, og vi forventer at fuelkostnadene kuttes med 30 prosent, sier markedssjef Thomas Myhre i NSK Ship Design.